Long An: Ra mắt đội Dân phòng phòng, chống tội phạm KCN Thuận Đạo mở rộng

13/06/2021

Đội dân phòng phòng, chống tội phạm tại KCN Thuận Đạo mở rộng được đặt tại Đường số 1, KCN Thuận Đạo mở rộng, gồm 10 thành viên. Đây là lực lượng quần chúng tự nguyện tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự, an toàn xã hội, do UBND xã Long Định quyết định thành lập. Lực lượng dân phòng chịu sự hướng dẫn của Công an xã Long Định về công tác chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật.

Dân phòng phòng, chống tội phạm KCN Thuận Đạo mở rộng

Đại biểu, các thành viên trong Đội dân phòng ra mắt trong buổi lễ

Đội còn có trách nhiệm tham mưu cho UBND xã trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới ở khu vực. Đồng thời, thực hiện một số biện pháp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật. Đội sẽ góp phần vào công tác phòng ngừa tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư giúp các hộ dân an tâm trong sinh hoạt.

Trước đó, KCN Thuận Đạo cũng đã thành lập Trung đội tự vệ KCN Thuận Đạo nhằm nâng cao khả năng tự vệ và sẵn sàng phối hợp với lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống để bảo vệ người và tài sản của các nhà đầu tư thứ cấp./.

Nguyễn Anh Vũ (KHTH)

Đăng ký nhận Newsletter

Cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tôi.