BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An (Long An Economic Zone Authority - LAEZA) là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An là cơ quan đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong và ngoài nước khi đầu tư vào khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn Long An theo cơ chế "một cửa" tại Ban Quản lý Khu kinh tế, đồng thời là cơ quan kết nối hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các khó khăn vướng mắc khi thực hiện dự án tại các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Long An.

Ban Quản lý Khu kinh tế đã đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến tạo sự đơn giản hoá các thủ tục giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian khi thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng....

Doanh nghiệp quan tâm muốn tìm hiểu môi trường đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Long An, vui lòng liên hệ Ban Quản lý để được hỗ trợ cung cấp thông tin.

  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
  Địa chỉ        : Số 25 Quốc lộ 62, Phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An
  Điện thoại  : 0272.3825445
  Email           : bqlkkt@longan.gov.vn;
  Website      : http://bqlkkt.longan.gov.vn (Cổng thông tin hành chính)
  Website      : http://ipinvietnam.vn (Cổng thông tin xúc tiến đầu tư)

Hình ảnh hoạt động

Đăng ký nhận Newsletter

Cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tôi.