Giảm 50% mức thu lệ phí khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến

01/09/2022

Từ ngày 01/9/2022 giảm 50% lệ phí khi cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 về quy định giảm 50% mức thu lệ phí khi cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh (https://dichvucong.longan.gov.vn)

bo-phan-tiep-nhan-cua-BQLKKT-tai-TTPVHCC.jpg

Theo đó, sẽ giảm 50% mức thu đối với 6 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khi người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh, bao gồm các danh mục sau:

- Lệ phí đăng ký cư trú;

- Lệ phí hộ tịch;

- Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh;

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất;

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Thời gian giảm 50% mức thu lệ phí áp dụng từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

LAEZA

Đăng ký nhận Newsletter

Cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tôi.