Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2023

29/12/2022

Ngày 29/12/2022, Ban Quản lý khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đông đủ cán bộ, viên chức, công chức và người lao động Ban quản lý Khu kinh tế. Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Thanh  Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Đồng chí Phạm Thanh Bình –  Đảng ủy viên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Phó Bí thư chi bộ Ban quản lý khu kinh tế; Đồng chí Võ Ngọc Đỉnh – Phó trưởng Ban; Đồng chí Nguyễn Anh Quốc Tuấn - Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thành Thanh – Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của Ban Quản lý Khu kinh tế trong năm 2022; định hướng nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2023.

chú Thanh.png 

Đồng chí Nguyễn Thành Thanh – Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế.

Đồng chí Phạm Thanh Bình – Đảng ủy viên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Phó Bí thư chi bộ Ban quản lý khu kinh tế báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và tổng kết công tác thi đua khen thưởng về chuyên môn và công đoàn năm 2022.

z3998180418472_f0bb192585e0ba14c8db055314289688.png 

Đồng chí Phạm Thanh Bình – Đảng ủy viên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Phó Bí thư chi bộ Ban quản lý khu kinh tế báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Ngọc Đỉnh – Phó trưởng Ban báo cáo công tác thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 và phương hướng năm 2023. Công khai tài chính năm 2022. Thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

z3998180394352_c76693a85ab33a074a41ea1d08dff3fc.png 

Đồng chí Võ Ngọc Đỉnh – Phó trưởng Ban báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Quốc Tuấn – Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng năm 2023.

z3998180393775_28c971402998f64063ffe7793d691610.png

Đồng chí Nguyễn Anh Quốc Tuấn – Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Năm 2022, hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư tiếp tục được duy trì phát triển; Mặc dù dịch bệnh và thiên tai đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình nghiên cứu, tìm hiều đầu tư của nhiều đối tác đến đầu tư vào các KCN, KKT tỉnh, nhưng Ban Quản lý Khu kinh tế đã tham mưu lãnh đạo tỉnh, làm việc với nhiều nhà đầu tư có tiềm lực và triển vọng nghiên cứu đầu tư vào tỉnh Long An.

z3998180437786_e2f5b8ae7a3c4b774e002928a1855f1b.png 

Đoàn chủ tịch tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã trao thưởng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

z3998180446658_aee21320e49deb2201d89f64efd477dc.png 

Trao Giấy chứng nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022

 

Trao Giấy khen của Trưởng ban cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022:

z3998180412787_f37f4b5bbefc9538c9eaebf0828e43f6.png 

Tập thể Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế

z3997368321002_887a0cb63fbe2fcb0b9d5f36c3a9ac96.png 

Tập thể Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng và Tài nguyên

z3998180430014_4694fb0152713ba334f79b02cee8f59f.png 

Tập thể Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp

z3998180399395_bce5a300df2b0adf85d0c2d995795b1f.png 

Tập thể phòng Quản lý Kế hoạch và Đầu tư

 

z3997366994564_3b28807f3f6a52288620fffd2dbf6188.png 

Tập thể Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động


Đăng ký nhận Newsletter

Cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tôi.