NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY DÉP YUANG SHENG

01/08/2022

Sản xuất, gia công giày, dép, đế giày dép các loại và bán thành phẩm bộ phận giày, dép
thêu, in gia công trên giày Sản xuất vải từ sợi các loại Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác Hoàn thiện sản phẩm dệt (không có công đoạn giặt tẩy và nhuộm) Thực hiện quyền xuất khẩu: Được xuất khẩu các mặt hàng có mã HS như sau: 3506, 3921, 4115, 4807, 4811, 5208, 5407, 5603, 5806, 5807, 5808, 5901, 5902, 5903, 8453, 8501, 8537, 6006, 6406 theo quy định pháp luật Việt Nam Thực hiện quyền nhập khẩu: Được nhập khẩu các mặt hàng có mã HS như sau: 3506, 3921, 4115, 4807, 4811, 5208, 5407, 5603, 5806, 5807, 5808, 5901, 5902, 5903, 8453, 8501, 8537, 6006, 6406 theo quy định pháp luật Việt Nam Thực hiện quyền phân phối: Được thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã số HS như sau: 3506, 3921, 4115, 4807, 4811, 5208, 5407, 5603, 5806, 5807, 5808, 5901, 5902, 5903, 8453, 8501, 8537, 6006, 6406 theo quy định pháp luật Việt Nam Thực hiện quyền xuất khẩu: Được xuất khẩu các mặt hàng có mã HS như sau: 6401, 6402, 6403, 6404 và 6405 theo quy định pháp luật Việt Nam Thực hiện quyền nhập khẩu: Được nhập khẩu các mặt hàng có mã HS như sau: 6401, 6402, 6403, 6404 và 6405 theo quy định pháp luật Việt Nam Thực hiện quyền phân phối: Được thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã số HS như sau: 6401, 6402, 6403, 6404 và 6405 theo quy định pháp luật Việt Nam

Đăng ký nhận Newsletter

Cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tôi.