DỰ ÁN SLP PARK XUYÊN Á 2

01/08/2022

 
TÊN DỰ ÁN
DỰ ÁN SLP PARK XUYÊN Á 2
MÃ SỐ THUẾ
0314184982
MÃ SỐ DỰ ÁN
Đang cập nhật
CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
KCN Xuyên Á
ĐỊA CHỈ
Lô đất số LL, đường số 11 và đường số 13, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
n
36490
MỤC TIÊU / PHẠM VI DỰ ÁN
Sản xuất và lắp đặt cửa kính nhôm; Thực hiện quyền xuất khẩu: Được xuất khẩu các mặt hàng có mã số HS sau: 7604, 7606, 7607, 7608, 7609.00.00, 7610, 7616, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7219, 7220, 7221.00.00, 7222, 7223, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 8301, 8302, 7005, 7006, 6809, 6810, 6811, 6812, 6907, 6904, 6905, 6910, 6914, 2517, 2523, 2525, 3917, 4009 và 4016 theo quy định pháp luật Việt Nam. Thực hiện quyền nhập khẩu: Được nhập khẩu các mặt hàng có mã số HS sau: 7604, 7606, 7607, 7608, 7609.00.00, 7610, 7616, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7219, 7220, 7221.00.00, 7222, 7223, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 8301, 8302, 7005, 7006, 6809, 6810, 6811, 6812, 6907, 6904, 6905, 6910, 6914, 2517, 2523, 2525, 3917, 4009 và 4016 theo quy định pháp luật Việt Nam. Thực hiện quyền phân phối: Được thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã số HS như sau: 7604, 7606, 7607, 7608, 7609.00.00, 7610, 7616, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7219, 7220, 7221.00.00, 7222, 7223, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 8301, 8302, 7005, 7006, 6809, 6810, 6811, 6812, 6907, 6904, 6905, 6910, 6914, 2517, 2523, 2525, 3917, 4009 và 4016 theo quy định pháp luật Việt Nam
LIÊN HỆ
Hotline: 093.724.0168
 

Đăng ký nhận Newsletter

Cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tôi.