Tan Kim industrial park, Can Giuoc, Long An

04/20/2022

ĐỊA ĐIỂM (Bản đồ địa điểm) 地点(地点地图)
Tan Kim Ward, Can Giuoc District, Long An
WEBSITE 网站
www.tankim.com.vn
KHOẢNG CÁCH ĐẾN CÁC ĐẦU MỐI GIAO THÔNG TRỌNG YẾU 与重要交通接头的距离
THẾ MẠNH 优势
VỊ TRÍ 位置 (Bản đồ quy hoạch khu công nghiệp)(工业区规划图)
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 投资优惠政策
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 活动时间
GIÁ THUÊ ĐẤT VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 土地租金及付款方式
GIÁ THUÊ NHÀ XƯỞNG 厂房租出
PHÍ QUẢN LÝ HẠ TẦNG VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC 基础设施及其他服务的管理费用
GIÁ NƯỚC 水费
PHÍ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 污水处理费
GIÁ ĐIỆN 电费
PHÂN KHU CHỨC NĂNG 职能区分布
CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT 土地使用机构
QUY HOẠCH CÁC NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC PHÉP TIẾP NHẬN 允许接受的行业规划
KHÍ HẬU 气候
ĐỊA HÌNH VÀ ĐỊA CHẤT 地形及地质
CÁC QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG, NƯỚC THẢI, TIẾNG ỒN, KHÍ THẢI 环境、污水、噪音、废气之规定
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 消防
CƠ SỞ HẠ TẦNG 基础设施
HỆ THỐNG GIAO THÔNG 交通系统
HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN NĂNG 供电系统
HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 供水系统
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 污水处理系统
DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 邮电通信服务
CÁC TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG 公用服务
CÁC DỊCH VỤ HỔ TRỢ 服务之支持
DỊCH VỤ MIÊN PHÍ 没费服务
DỊCH VỤ HỔ TRỢ 协助服务
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 典型客户
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 客户名单
CHỦ ĐẦU TƯ 业主
LIÊN HỆ 联系