Thủ tục đầu tư

Thủ tục Đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài và dự án trong nước thực hiện theo Luật Đầu tư 2020, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 và Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 
+ Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đó sẽ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

+ Nhà đầu tư trong nước thực hiện dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Long An có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Thông tin cụ thể như sau:

 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
Thời gian giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ trực tuyến nộp tại đường dẫn sau:
https://dichvucong.longan.gov.vn/

Để được hướng dẫn về hồ sơ vui lòng liên hệ:
Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Điện thoại: +84 72 3825 446 - Email: bqlkkt@longan.gov.vn

 
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
Thời gian giải quyết: 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Để được hướng dẫn vui lòng liên hệ:
Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
Điện thoại: +84 272 3826 428 - Email: dkkd@longan.gov.vn

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An (LAEZA)

Đăng ký nhận Newsletter

Cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tôi.