Môi Trường đầu tư

TỔNG QUAN VỀ TỈNH LONG AN, VIỆT NAM

Tỉnh Long An, Việt Nam được đánh giá là tỉnh có môi trường đầu tư hấp dẫn bởi vị trí của Long An rất thuận lợi cho các đầu tư tiếp cận thị trường trong khu vực nhất là thành phố Hồ Chí Minh.

Tỉnh Long An được biết đến không chỉ là một địa phương năng động, luôn dẫn đầu Đồng bằng sông Cửu Long về thu hút FDI mà còn ở điểm mạnh là sự thông thoáng của môi trường đầu tư, doanh nghiệp luôn được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh khi gặp khó khăn. 

Tỉnh Long An nằm giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng Tây, Tây Nam, là cửa ngỏ nối liền Đông Nam Bộ với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An (Long An Economic Zone Authority - LAEZA) là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Đối tác & Doanh nghiệp