프로젝트 호출 투자

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

Dự án Địa điểm Tổng vốn (triệu USD) Hình thức đầu tư
I. Khu kinh tế Cửa khẩu
1. Khu kinh tế cửa khẩu Long An Thị xã Kiến Tường   PPP, BT
2. Khu cửa khẩu Bình Hiệp Thị xã Kiến Tường   PPP, BT
3. Khu cửa khẩu Mỹ Quý Tây Đức Huệ   PPP, BT
II. Cấp nước
4. Nhà máy nước Tân Kim Cần Giuộc 90 PPP
5. Nhà máy nước Phước Vĩnh Đông Cần Giuộc 120 PPP
6. Nhá máy cấp nước Mộc Hóa Mộc Hoá 200 PPP
III. Môi trường
7. Hệ thống tiêu thoát nước mưa và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Tân An TP Tân An 900 PPP + ODA
8. Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Bến Lức Bến Lức 300 PPP + ODA
9. Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Đức Hòa Đức Hòa 300 PPP + ODA
10. Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Mộc Hóa Thị xã Kiến Tường 300 PPP + ODA
11. Khu xử lý chất thải rắn tập trung khu vực Cần Đước và Cần Giuộc Cần Đước hoặc Cần Giuộc 800 PPP + ODA
12. Khu xử lý chất thải rắn khu vực Mộc Hóa Mộc Hoá 400 PPP + ODA
13. Khu xử lý chất thải rắn huyện Đức Hòa Đức Hoà 800 PPP + ODA
14. Khu xử lý chất thải rắn Lương Bình Bến Lức 500 PPP + ODA
15. Dự án tăng cường phòng chống ô nhiễm môi trường Các khu, cụm công nghiệp 55 PPP
IV. Hạ tầng khu, cụm công nghiệp, dân cư
16. Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng   PPP
17. Cụm công nghiệp Bắc Đông, xã Kiến Bình Tân Thạnh   PPP
18. Phát triển KCN sạch, chất lượng cao có khả năng xử lý chất thải Các huyện vùng kinh tế trọng điểm 10 PPP
V. Giáo dục – dạy nghề
19. Trường Trung cấp nghề Bến Lức Bến Lức 45 PPP
VI. Du lịch
20. Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập Mộc Hoá   PPP
21. Khu du lịch Lâm viên Thanh niên Thạnh Hoá   PPP
22. Khu Làng sinh thái nghỉ dưỡng ven sông Dọc sông Vàm cỏ Đông - Vàm Cỏ Tây 35 PPP
VII. Khoa học, công nghệ
23. Dự án vườn ươm công nghệ sinh học Thị xã Kiến Tường 11 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp
24. Trung tâm Công nghệ sinh thái hàng đầu Long An (LALETEC) Các huyện vùng kinh tế trọng điểm 15 PPP
VIII. Thương mại
25. Cảng Long An xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc 443 liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư khác
26. Trung tâm Thương mại Dịch vụ tổng hợp thành phố Tân An Phường 2, TP Tân An 70 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp
27. Xây dựng Trung tâm Kho vận lương thực tại Vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An Thạnh Hoá 18,3 PPP
28. Trung tâm kho vận và dịch vụ logistic Bến Lức 300 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp
IX. Y tế
29. Trung tâm Y tế quốc tế chất lượng cao Thành phố Tân An; Bến Lức 80 Đầu tư trực tiếp
X. Nông nghiệp
30. Dự án nông nghiệp công nghệ cao xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ 384 liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư khác
31. Dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Long An các huyện Đức Hòa, Châu Thành, Tân Trụ và Thủ Thừa 10 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp
32. Dự án đầu tư sản xuất và xây dựng các nhà máy chế biến khoai mỡ các huyện Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Mộc Hóa, Tân Thạnh 10 - 20 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp
33. Dự án sản xuất bột giấy, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu tràm Thạnh Hóa 10 - 20 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp
34. Dự án đầu tư Chế biến sản phẩm thanh long Châu Thành 3 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp
35. Dự án đầu tư Chế biến sản phẩm trái chanh Bến Lức 3 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp
Long An Economic Zone Authority (LAEZA)