Tình hình phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Long An năm 2013
Thứ ba - 14/01/2014
Tính đến ngày 31/12/2013, toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp (KCN) nằm trong quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến 2015 và định hướng đến 2020, tổng diện tích 10.216,16 ha với 49 dự án đầu tư hạ tầng KCN (kể cả dự án KCN mở rộng) và 39 chủ đầu tư hạ tầng (KCN Đức Hoà III có 13 dự án đầu tư hạ tầng KCN), trong đó có 3 khu công nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm chủ đầu tư hạ tầng.
Phân tích tình hình phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Long An năm 2013
Biểu đồ số dự án đăng ký hàng năm
Trong 28 KCN của tỉnh có 19 KCN được cấp quyết định thành lập với tổng diện tích 5.800,21 ha, trong tổng số 24 KCN đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng diện tích 8.242,49 ha, tổng vốn đầu tư 77,06 triệu USD và 34.436,68 tỷ đồng. Hiện tại đã có 16 KCN đang hoạt động với tổng diện tích 3.996,43 ha với tỷ lệ lấp đầy đạt 44,65%.
Từ khi thành lập Ban đến nay tại các KCN của Long An đã thu hút được 782 dự án đầu tư, thuê lại 1.247,82 ha, trong đó có 261 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 1.721,357 triệu USD và 521 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 28.458,9 tỷ đồng.  
Hiện có 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào các KCN sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng 56% trong tổng vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh vào các KCN. Sáu quốc gia, vùng lãnh thổ đang đứng đầu danh sách về tổng vốn đầu tư là Vương quốc Anh; Đài Loan; Nhật Bản; Singapore; Hàn Quốc và Hoa Kỳ. 
Cơ cấu vốn đăng ký đầu tư dự án theo quốc gia
Cơ cấu vốn đăng ký phân theo quốc gia
Ba quốc gia, vùng lãnh thổ đứng đầu về số dự án đầu tư là Nhật Bản với 60 dự án, Đài Loan với 53 dự án và Hàn Quốc với 40 dự án.
Cơ cấu vốn đăng ký đầu tư dự án theo quốc gia
Số dự án đăng ký đầu tư theo quốc gia
Quy mô vốn đầu tư trung bình cho một dự án FDI đạt 6.6 triệu USD/dự án và bình quân vốn đầu tư trên một ha đất thuê khoảng 3.63 triệu USD. Sáu quốc gia đứng đầu về quy mô vốn đầu tư theo diện tích lần lượt là Singapore, USA, Belize, Philippines, Indonesia, Japan. Đối với các dự án DDI thì quy mô vốn đầu tư theo dự án là 54 tỷ đồng và quy mô vốn đầu tư theo diện tích (ha) là 35 tỷ đồng.
Cơ cấu vốn đăng ký đầu tư dự án theo quốc gia
Tổng diện tích dự án đăng ký đầu tư theo quốc gia
Trong năm 2013, vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI là 94,126 triệu USD, dự án DDI ước khoảng 203,054 tỷ đồng. Luỹ kế vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI đến hết năm 2013 là 870 triệu USD, đạt 67%. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án DDI ước khoảng 8.950 tỷ đồng, đạt 33%.
Nguyễn Anh Vũ (PĐT)
Tin tức khác
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?