Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - FDI
Thứ tư - 19/08/2015
Kể từ ngày 01/7/2015, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư đã chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, các doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm từ 51% tổng vốn điều lệ trở lên, mới xem là doanh nghiệp đầu tư vốn FDI và áp dụng các điều kiện quản lý, ưu đãi, chính sách với loại hình này.

Trước đây, khi đầu tư vào các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI sẽ được cấp “Giấy chứng nhận đầu tư” đồng thời cũng là “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. Theo quy định mới áp dụng từ ngày 01/7/2015, đối với dự án đầu tư mới vào KCN của các doanh nghiệp FDI sẽ được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” tại Ban Quản lý Khu kinh tế sau đó thực hiện thủ tục cấp “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp “Giấy chứng nhận đầu tư” đồng thời cũng là “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” tại Ban Quản lý Khu kinh tế trước ngày 01/7/2015 vẫn tiếp tục còn hiệu lực. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có yêu cầu có thể thực hiện việc tách “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong “Giấy chứng nhận đầu tư” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Phụ lục I-26 (kèm bản sao GCNĐT và MST).

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - FDI

Bộ phận Một cửa - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An bàn giao
Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp

Về việc thay đổi nội dung “Giấy chứng nhận đầu tư” đã được cấp trước ngày 01/7/2015, đối với những thay đổi liên quan đến nội dung dự án thì thực hiện thủ tục điều chỉnh phần nội dung dự án tại Ban Quản lý Khu kinh tế. Đối với những thay đổi liên quan đến phần đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục điều chỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An theo Phụ lục I-26 và các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Sau khi thực hiện thủ tục tách hoặc điều chỉnh “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, dữ liệu thông tin doanh nghiệp sẽ được cập nhật vào Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. Một số doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện thủ tục tách “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” đã có thông tin trên Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia như:

- CÔNG TY TNHH MTV ASG TOÀN CẦU
- CÔNG TY TNHH AOYAMA VIỆT NAM
- CÔNG TY TNHH MTV TẬP ĐOÀN SVN

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tách “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” với lệ phí 100.000 VNĐ/lần. Tham khảo tại đây: Xem tại đây

Thông tin về thủ tục đăng ký cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời gian giải quyết: 1 - 3 ngày làm việc (tùy theo thủ tục), kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thực hiện tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An - Xem bản đồ
Điện thoại: +84 72 3837 127 - Fax: +84 72 3825 044
Website: http://skhdt.longan.gov.vn/ - Email: skhdt@longan.gov.vn 

Các thủ tục đăng ký kinh doanh xem tại đây - tải về

Để được hướng dẫn vui lòng liên hệ:
Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
Điện thoại: +84 72 3826 428 - Email: dkkd@longan.gov.vn
Ông Trương Văn Líp – DĐ: 0165 888 2222./.
Nguyễn Anh Vũ (PĐT)

Tin tức khác
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?