Mời gọi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Long An
Thứ ba - 21/06/2016
Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Khu kinh tế) có tổng diện tích là 13.080 ha, nằm giáp ranh với biên giới Campuchia, gồm 01 cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và 01 cửa khẩu phụ Long Khốt. (Xem vị trí)
Khu kinh tế được quy hoạch nhiều khu chức năng như: Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp, khu phi thuế quan, khu dân cư đô thị, khu thương mại dịch vụ, khu vực phát triển nông nghiệp, nông nghiệp kỹ thuật cao… (Xem thêm về Khu kinh tế)
Hiện nay, khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp (giai đoạn 1) được quy hoạch với diện tích 168,5 ha, vị trí KCN nằm gần với Khu phi thuế quan và Trạm kiểm soát liên hợp. Trong thời gian qua, đã có nhiều nhà đầu tư trong nước, nước ngoài quan tâm tìm hiểu khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp. Ngày 19/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) cho dự án của Công ty TNHH Tainan Enterprises (Việt Nam) với diện tích đầu tư khoảng 17 ha. 
Một số hình ảnh của dự án đang triển khai.
Mời gọi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Long An
Tất cả các dự án đầu tư trong Khu kinh tế được đặc biệt ưu đãi đầu tư như: Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% thuế xuất trong 09 năm tiếp theo); ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân…
Mời gọi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Long An
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp, hạ tầng các khu dân cư, thương mại… trong Khu kinh tế để thu hút doanh nghiệp thứ cấp đến đầu tư, phát triển khu dân cư, đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ban Quản lý sẽ tạo mọi điều kiện về thủ tục pháp lý để doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình đầu tư tại tỉnh Long An, cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay trung hạn với lãi suất ưu đãi…
Mời gọi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Long An
Nhà đầu tư tìm hiểu Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Điện thoại: (072) 3835039 Fax: (072)3825442
Ông: Nguyễn Văn Tình - Trưởng phòng
Di động: 0918127343 Email: tinh.vietnam@gmail.com./.
Nguyễn Anh Vũ (KHTH)
Tin tức khác
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?