Đăng ký thực hiện Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao
Thứ tư - 12/02/2014
Đăng ký thực hiện Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao
Nhằm giúp doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao được hưởng chính sách ưu đãi, góp phần làm chuyển dịch phát triển công nghiệp địa phương theo hướng hiện đại hoá, Ban Quản lý Khu kinh tế xin thông báo đến doanh nghiệp về việc đăng ký thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao theo Công văn số 12098/BCT-KHCN ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương.

Phạm vi và đối tượng của Dự án là các dự án phát triển sản xuất sản phẩm công nghệ cao với công nghệ và sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi đến địa chỉ: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 28/02/2014.

Để xem thông tin của Dự án, quý công ty vui lòng tải về (nội dung công văn và biểu mẫu đính kèm) từ địa chỉ sau:


Mọi thông tin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, ông Nguyễn Anh Vũ, điện thoại: 090.8503988, 072.3825446 thư điện tử anhvu1983@gmail.com./.

Nguyễn Anh Vũ (P. KH&ĐT)
Tin tức khác
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?