Chương trình ưu đãi cho công nhân các khu công nghiệp
Thứ sáu - 22/05/2020
Hưởng ứng lời kêu gọi chung sức vượt qua đại dịch Ncov. Công ty Cổ phần Ba Huân thực hiện chương trình ưu đãi cho công nhân các khu công nghiệp.
Công ty Cổ phần Ba Huân có lịch sử hình thành từ năm 2001 gắn với vùng sông nước tỉnh Long An. Năm 2014, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm gia cầm, Công ty xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, Công ty Cổ phần Ba Huân có những chính sách, chương trình hoạt động xã hội hướng tới người nghèo, người lao động. Cùng vượt qua những khó khăn do đại dịch Ncov, Công ty Cổ phần Ba Huân thực hiện chương trình ưu đãi thiết thực hướng đến công nhân với giá ưu đãi các sản phẩm của công ty. Cụ thể như sau:
Chương trình ưu đãi cho công nhân các khu công nghiệp
Chương trình ưu đãi cho công nhân các khu công nghiệp
Chương trình ưu đãi cho công nhân các khu công nghiệp
Chương trình ưu đãi cho công nhân các khu công nghiệp
Chương trình ưu đãi cho công nhân các khu công nghiệp
Chương trình ưu đãi cho công nhân các khu công nghiệp
Chương trình ưu đãi cho công nhân các khu công nghiệp
Chương trình ưu đãi cho công nhân các khu công nghiệp
Chương trình ưu đãi cho công nhân các khu công nghiệp
https://bqlkkt.longan.gov.vn/
Tin tức khác
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?