Bảng giá thuê đất khu công nghiệp năm 2014
Thứ năm - 19/06/2014

Bảng giá thuê đất khu công nghiệp mang tính chất tham khảo, để có thêm thông tin giá đất cụ thể theo diện tích và ngành nghề phù hợp và các thủ tục đầu tư liên quan, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: 65B Châu Văn Giác, Phường 2, TP Tân An, Long An 
Điện thoại: (072) 3825445 Fax: (072) 3825442
Email: ipinvietnam@gmail.com - Website: ipinvietnam.vn

STT Tên khu công nghiệp Diện tích (ha) Cho thuê
(ha)
Đã cho thuê (ha) Lấp đầy
(%)
Giá thuê
USD/m2)
Cập nhật
1 KCN Đức Hoà 1 274 189 91 48% 46 - 50 26/04/2014
2 KCN Xuyên Á 306 216 100 47% 50 - 65 26/04/2014
3 KCN Long Hậu 142 91 82 89% 100- 105 31/12/2014
  KCN Long Hậu mở rộng 108 81 41 51% 100- 105
31/12/2014
4 KCN Thuận Đạo 114 79 76 100% -- 26/04/2014
  KCN Thuận Đạo mở rộng 190 136 46 34% 75 - 80 26/04/2014
5 KCN Tân Đức 546 367 265 72% 70 - 100
2012
  Giai đoạn 1 273 189 170 90% 90 - 100 04/04/2014
  Giai đoạn 2 270 178 93 52% 60 - 70 04/04/2014
6 KCN Tân Kim 104 104 39 37% 75 26/04/2014
KCN Tân Kim mở rộng 52,48 35,4 9,3 26% 65 - 90 26/04/2014
7 KCN Vĩnh Lộc 2 226 141 53 38% 70 - 95 26/04/2014
8 KCN Cầu Tràm 78 54 9 16% 65 26/04/2014
9.1 KCN Đức Hoà III - Minh Ngân 147 111 0 0% 55 - 65 2012
9.2 KCN Đức Hoà III - RESCO 296 206 7 3% 40 - 60 12/05/2014
9.3 KCN Đức Hoà III - Song Tân 301 236 0 0% 60 - 75 2012
9.4 KCN Đức Hoà III - Thái Hoà 100 75 30 40% 50 26/04/2014
9.5 KCN Đức Hoà III - Hồng Đạt 100 64 13,4 21% 45 - 55 26/04/2014
9.6 KCN Đức Hoà III - Anh Hồng 55 41 18,5 45% 65 26/04/2014
9.7 KCN Đức Hoà III - SLICO 196 138 0 0% 60 - 75 2012
9.8 KCN Đức Hoà III - Việt Hóa 83 59 24 47% 50 26/04/2014
9.9 KCN Đức Hoà III - Liên Thành 93 62 0 0% 65 - 70 2012
9.10 KCN Đức Hoà III - Đức Lợi 111 64 0 0%   2012
9.11 KCN Đức Hoà III - Long Đức 175 118 0 0% 50 - 60 2012
9.12 KCN Đức Hoà III - Mười Đây 114 89 0 0% 50 - 60 2012
9.13 KCN Đức Hoà III - Long Việt 86 50 0 0% 60 - 75 2012
10 KCN Đông Nam Á 396 0 0 0% -- 2012
11 KCN Nhựt Chánh 105 79 65 83% 70 - 100 26/04/2014
12 KCN An Nhựt Tân 119 81 0 0% 55 - 75 2012
13 KCN Phú An Thạnh 307 211 77 36% 69 - 79 17/10/2014
14 KCN Phúc Long 79 56 18 31% 70 - 100 26/04/2014
15 KCN Việt Phát (Tân Thành) 1.214 204 0 0%   2012
16 KCN DNN - Tân Phú 105 75 0 0%   2012
17 KCN Cầu cảng Phước Đông 129 83 0 0% 65 - 75 2012
18 KCN Thịnh Phát 73 48 39 81% 47,5 26/04/2014
19 KCN Long Hậu - Hoà Bình 118 86 15 17% 57 - 60 07/05/2014
20 KCN Hải Sơn 366 267 191 52% 45 - 55 26/4/2014
21 KCN Tân Đô 208 162 60 37% 54 26/04/2014
22 KCN Nam Thuận (Đại Lộc) 300 210 0 0%   2012
23 KCN Thị Trấn Thủ Thừa 188 129 0 0%   2012
Tin tức khác
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?