Bảng giá thuê đất khu công nghiệp năm 2013
Thứ hai - 02/12/2013

Tham khảo Bảng giá đất Khu công nghiệp năm 2014

STT Tên khu công nghiệp Diện
tích
(ha)  
DT cho thuê (ha) DT đã cho thuê (ha)   Tỷ lệ lấp đầy (%) Giá thuê đất (USD/m2) Cập nhật
1 KCN Đức Hoà 1 274 183 87 48% 60 - 70 2012
2 KCN Xuyên Á 306 199 98 49% 55 - 65 2012
3 KCN Long Hậu 142 91 89 98% 90 - 105 2012
  KCN Long Hậu mở rộng 108 81 19 23% 85 - 105
2013
4 KCN Thuận Đạo 114 74 104 100% 65 - 75 2012
  KCN Thuận Đạo mở rộng 190 134 1 1% 75 - 80 21/10/2013
5 KCN Tân Đức   543 367 262 72%
2012
  Giai đoạn 1 273 189 170 90% 109 2012
  Giai đoạn 2 270 178 93 52% 82 - 88 2012
6 KCN Tân Kim 104 67 45 67% 60 - 80 2012
KCN Tân Kim mở rộng52,4835,1159,326%60 - 7030/09/2013
7 KCN Vĩnh Lộc 2 226 136 27 20% 70 - 80 2012
8 KCN Cầu Tràm 78 54 9 16% 75 - 85 2012
9.1 KCN Đức Hoà III - Minh Ngân 147 111 0 0% 55 - 65 2012
9.2 KCN Đức Hoà III - RESCO 296 179 3 2% 35 - 38 13/08/2013
9.3 KCN Đức Hoà III - Song Tân 301 236 0 0% 60 - 75 2012  
9.4 KCN Đức Hoà III - Thái Hoà 100 74,4 28,9 38,8% 50 - 55 2013
9.5 KCN Đức Hoà III - Hồng Đạt 100 66 8 12% 55 - 65 2012
9.6 KCN Đức Hoà III - Anh Hồng 55 41 14 34% 80 - 95 2012
9.7 KCN Đức Hoà III - SLICO 196 138 0 0% 60 - 75 2012
9.8 KCN Đức Hoà III - Việt Hoá 83 52 35 67% 55 - 66 2012
9.9 KCN Đức Hoà III - Liên Thành 93 62 0 0% 65 - 70 2012
9.10 KCN Đức Hoà III - Đức Lợi 111 64 0 0%   2012
9.11 KCN Đức Hoà III - Long Đức 175 118 0 0% 50 - 60 2012
9.12 KCN Đức Hoà III - Mười Đây 114 89 0 0% 50 - 60 2012
9.13 KCN Đức Hoà III - Long Việt 86 50 0 0% 60 - 75 2012
10 KCN Đông Nam Á 396 228 0 0%   2012
11 KCN Nhựt Chánh 125 78 63 80% 75 - 95 21/10/2013
12 KCN An Nhựt Tân 119 81 0 0% 55 - 75 2012
13 KCN Phú An Thạnh 307 215 47 22% 55 - 65 17/09/2013
14 KCN Phúc Long 78 57 12 21% 70 - 80 2012
15 KCN Việt Phát (Tân Thành) 1.214 204 0 0%   2012
16 KCN DNN-Tân Phú 105 75 0 0%   2012
17 KCN Cầu cảng Phước Đông 129 83 0 0% 65 - 75 2012
18 KCN Thịnh Phát 73 48 33 69% 60 - 65 2012
19 KCN Long Hậu - Hoà Bình 118 88 6 6% 45 21/10/2013
20 KCN Hải Sơn 366 276 143 52% 48 - 65 2012
21 KCN Tân Đô 208 162 20 12% 50 - 60 2012
22 KCN Nam Thuận (Đại Lộc) 300 210 0 0%   2012
23 KCN Thị Trấn Thủ Thừa 188 129 0 0%   2012
Tin tức khác
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?