Thông tin cần biết khi đăng ký thực hiện dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Long An
Thứ sáu - 02/10/2015
Kể từ ngày 01/7/2015, Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành, các nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đó sẽ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Nhà đầu tư trong và nước ngoài đăng ký thực hiện dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Long An (khu công nghiệp, khu kinh tế) cần nằm các thông tin sau:
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư 
Thời gian giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thực hiện tại: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Địa chỉ: 65B Châu Văn Giác, Phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An - Xem bản đồ
Điện thoại: +84 72 3825445 - Fax: +84 72 3825442
Đồng thời đối với nhà đầu tư nước ngoài nhập Tờ khai xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại địa chỉ sau:
Để được hướng dẫn vui lòng liên hệ:
Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Điện thoại: +84 72 3825 446 - Email: bqlkkt@longan.gov.vn
Một số thủ tục liên quan đến đầu tư tải về - Hồ sơ tham khảo tải về
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
Thời gian giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thực hiện tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An - Xem bản đồ
Điện thoại: +84 72 3837 127 - Fax: +84 72 3825 044
Các thủ tục đăng ký kinh doanh xem tại đây - Hồ sơ tham khảo tải về
Để được hướng dẫn vui lòng liên hệ:
Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
Điện thoại: +84 72 3826 428 - Email: dkkd@longan.gov.vn
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An (LAEZA)
Tin tức khác
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?