Hướng dẫn đầu tư
Nhà đầu tư cần biết
Thông tin hữu ích về đầu tư
Thứ sáu - 01/02/2013
Hình ảnh Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Đóng X
A. THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ ĐẦU TƯ:
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Được tính trên phần thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp. Thu nhập tính thuế cũng bao gồm cả thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài chính, chuyển nhượng bất động sản, cho thuê và lãi vay.
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 25% 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp miễn trừ:
(xem thêm những ưu đãi về thuế khi đầu tư tại Long An)
(áp dụng đối với doanh nghiệp trong các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, doanh nghiệp mới thành lập trong các khu kinh tế, các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Mức thuế suất ưu đãi trên được áp dụng trong khoảng thời gian giới hạn sau đó trở về mức thông thường. Miễn giảm thuế cũng được áp dụng trong một số trường hợp cụ thể theo Luật thuế).
- Thuế thu nhập đối với các tài nguyên thiên nhiên quí hiếm: 28%-50%
2. Thuế thu nhập cá nhân:
- Được tính trên thu nhập từ lương và có tính chất lương, thu nhập từ các hoạt động đầu tư tài chính (bao gồm lãi từ tiền gửi và cổ tức), chuyển nhượng chứng khoáng, bất động sản, trúng thưởng xổ số, nhượng quyền thương mại, quà
- Thuế thu nhập từ lương tính theo phương pháp lũy tiến cộng thêm 5% cho mỗi phần tăng thêm của thu nhập cá nhân hàng tháng (chi tiết ở bên ô bên).
- Mức cố định áp dụng cho các khoản thu nhập khác như 5% cho thu nhập từ đầu tư tài chính, 25% đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhượng bất động sản, 20% đối với chuyển nhượng cổ phần….
• Đến 5 triệu đồng: 5%
• Trên 5 đến 10 triệu đồng: 10%
• Trên 10-18 triệu đồng: 15%
• Trên 18-32 triệu đồng: 20%
• Trên 32-52 triệu đồng: 25%
• Trên 52-80 triệu đồng: 30%
• Trên 80 triệu đồng: 35%
3. Thuế giá trị gia tăng:
- Thuế giá trị gia tăng (VAT) thu trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ sử dụng trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam.
- Mức 10% áp dụng cho hàng hóa dịch vụ không được áp dụng các mức thay thế khác. Mức thuế suất 5% và 0% được áp dụng tùy thuộc vào tính chất giao dịch, như mức 5% áp dụng dối với hàng hóa dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và cho giáo dục.
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu:
Xem thêm: Biểu thuế xuất nhập khẩu 2013
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu vào các mặt hàng được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.
- Tất cả các hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trong các trường hợp sau đây đều là đối tượng chịu thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu

Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?