Hướng dẫn đầu tư
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
Thứ ba - 01/01/2013
Hình ảnh Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Đóng X
Câu hỏi 1. Anh/chị vui lòng hướng dẫn thủ tục thành lập mới dự án FDI?
1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu (mẫu I-3 quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tải về tại đây
2. Điều lệ công ty.
3. Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng.
4. Danh sách thành viên (nếu là công ty cổ phần hoặc Công ty TNHH 02 thành viên trở lên).
5. Hộ chiếu sao y của người đại diện pháp luật.
6. Bản sao quyết định thành lập.
Câu hỏi 2. Anh/chị vui lòng hướng dẫn thủ tục tăng vốn đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn FDI?
1. Đơn đề nghị điều chinh Giấy phép đầu tư (mẫu I-6 quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tải về tại đây
2. Quyết định và Biên bản họp hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc tăng vốn
3. Báo cáo khả năng tài chính
4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án kể từ khi có Giấy phép đầu tư.
5. Bản sửa đổi Điều lệ Công ty.
6. Bản giải trình lý do điều chỉnh (tăng vốn)
Câu hỏi 3. Anh/chị vui lòng hướng dẫn thủ tục thay đổi địa điểm đầu tư, mở rộng diện tích hoặc đổi tên công ty đối với doanh nghiệp có vốn FDI?
1. Đơn đề nghị điều chinh Giấy phép đầu tư (Mẫu I-6 quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tải về tại đây
2. Quyết định và Biên bản họp hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc thay đổi địa điểm đầu tư hoặc đổi tên công ty.
3. Báo cáo khả năng tài chính
4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án kể từ khi có Giấy phép đầu tư.
5. Bản sửa đổi Điều lệ Công ty.
6. Bản giải trình lý do điều chỉnh (địa điểm đầu tư, mở rộng diện tích hoặc đổi tên công ty)
Câu hỏi 4. Anh/chị vui lòng hướng dẫn thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án?
1. Văn bản đề nghị xác nhận tạm ngừng hoạt động hoặc giãn tiến độ dự án đầu tư: 01 bản chính;
2. Biên bản họp Hội đồng quản trị quyết định việc tạm ngừng hoạt động hoặc giãn tiến độ dự án. Biên bản bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên: 01 bản chính;
3. Bản giải trình lý do tạm ngừng hoạt động hoặc giãn tiến độ dự án: 01 bản chính;
4. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính;
5. Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.
Câu hỏi 5. Anh/chị vui lòng hướng dẫn thủ tục chuyễn đổi nhà đầu tư?
1. Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án: 01 bản chính;
2. Hợp đồng chuyển nhượng dự án: 01 bản chính;
3. Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng: bản sao có công chứng hoặc chứng thực;
4. Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án: 01 bản chính.
5. Các văn bản liên quan về việc sáp nhập, mua lại doanh nghiệp tại điều 56 Nghị Định 108/2006/NĐ-CP.
6. Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu doanh nghiêp hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc bán doanh nghiệp.
7. Hợp đồng sáp nhập, mua lại doanh nghiệp
8. Điều lệ doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại.
9. Dự thảo điều lệ công ty của doanh nghiệp sau khi được sáp nhập, mua lại.
10. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài có hợp pháp hóa lãnh sự; bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.


Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?