Giới thiệu
Ban Quản lý Khu kinh tế
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Thứ tư - 29/05/2013
Hình ảnh Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Đóng X
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An (Long An Economic Zone Authority - LAEZA) là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An là cơ quan đầu mối giải quyết các thủ tục về đăng ký đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, môi trường, lao động, thương mại,... cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào khu kinh tế và các khu công nghiệp tại tỉnh Long An theo cơ chế "một cửa" tại Ban Quản lý Khu kinh tế.
Ban Quản lý Khu kinh tế cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Chúng tôi chia sẻ mọi khó khăn của doanh nghiệp, cùng phối hợp xử lý hoặc kiến nghị lên cấp trên để giải quyết dứt điểm, giúp cho các nhà đầu tư yên tâm, tin tưởng khi thực hiện dự án tại khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Long An.
Khi doanh nghiệp gặp trở ngại khi thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động... hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết các nội dung cần thiết giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thực hiện. Doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý Khu kinh tế trong 10 ngày làm việc, tuy nhiên thực tế Ban Quản lý thường giải quyết hồ sơ sớm hơn thời gian quy định.
Để giúp doanh nghiệp an tâm đầu tư lâu dài tại Long An, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các nhà đầu tư để phản ánh lên cấp trên hoặc chấn chỉnh lại những việc làm chưa phù hợp để có những biện pháp điều chỉnh hoặc xử lý thích hợp. Doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm môi trường đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Long An, hãy liên hệ trực tiếp chúng tôi để được hỗ trợ.
Ban Quản lý Khu kinh tế không ngừng cải tiến các thủ tục hành chính trong phạm vi quyền hạn của mình, tạo sự đơn giản hoá các thủ tục và được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu. Biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các nhà đầu tư để phản ánh lên cấp trên hoặc chấn chỉnh lại những việc làm chưa phù hợp để có những biện pháp điều chỉnh hoặc xử thích hợp.
Khi đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp tại tỉnh Long An, mọi thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại,... sẽ được giải quyết tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An.

  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
  Địa chỉ        : Số 25, Quốc lộ 62, Phường 2, TP. Tân An, Long An
  Điện thoại   : 0272.3825445
  Fax             : 0272.3825442
  Email          : bqlkkt@longan.gov.vn;
  Website      : http://bqlkkt.longan.gov.vn (Cổng thông tin hành chính)
  Website      : http://ipinvietnam.vn (Cổng thông tin xúc tiến đầu tư)

 Hình ảnh hoạt động

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An (LAEZA)
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?