Công ty TNHH SX- TM-DV Phú Kim Long
Địa chỉ:
Điện thoại: - Fax:
Email: - Liên hệ:
Tại: Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
Trạng thái: Chưa cập nhật
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, kinh doanh vật tư, nguyên liệu ngành nhựa
Giới thiệu :
Sản phẩm
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?