Công ty TNHH Nông thủy Hải sản Lâm Vinh
Địa chỉ:
Điện thoại: - Fax:
Email: - Liên hệ:
Tại: Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
Trạng thái: Chưa cập nhật
Lĩnh vực hoạt động: sx, chế biến nông thủy hải sản xuất khẩu
Giới thiệu :
Sản phẩm
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?