Công ty TNHH MTV Thuận Tiến - Long An (trước đây là Công ty TNHH 1 thành viên Alta_Tân Đức)
Địa chỉ:
Điện thoại: - Fax:
Email: - Liên hệ:
Tại: Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
Trạng thái: Chưa cập nhật
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất bao bì nhựa các loại, quy mô 1000 tấn/năm; cho thuê nhà xưởng
Giới thiệu :
Sản phẩm
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?