Công ty CP Bệnh viện Tân Tạo
Địa chỉ:
Điện thoại: - Fax:
Email: - Liên hệ:
Tại: Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
Trạng thái: Chưa cập nhật
Lĩnh vực hoạt động: xây dựng, kinh doanh bệnh viện 100 giường
Giới thiệu :
Sản phẩm
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?