Công ty Cổ phần Lê Việt
Địa chỉ: LD 7, KCN Xuyên Á, ĐH, LA
Điện thoại: 3751710/ 711/ 712 - Fax: 3751713
Email: - Liên hệ: info@omegapowersystems.com; www.omegapowersystems.com
Tại: Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
Trạng thái: Chưa cập nhật
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất máy phát điện
Giới thiệu :
Sản phẩm
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?