Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty CP Nippon Con heo vàng
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Dy Khang
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Doanh nghiệp tư nhân Việt Phú
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751158 - 2215 024; 3751728 
 
Chi nhánh Công ty TNHH 1TV Happy Land Furniture
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Xử lý chất thải nguy hại Tùng Nguyên H.S
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh tổng công ty Liksin-xí nghiệp bao bì Liksin
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 38756097 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Phước
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu (VN)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 080 
3779088-87 
Công ty TNHH SX-TM Thiên Quỳnh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779 780; 3779971 
3779 734 
Công ty TNHH MTV Kawakin
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
(08).3781.8794 
(08).3781.8795 
Công ty TNHH SX -TM DV Quảng Trăn
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Đồ gỗ Fukui Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty CP Hiếu Khanh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
0838 912 889 - 3759 012 
0838 917 433 - 3759 015 
Công ty TNHH SX TM XNK Lực Ký
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3762224 
 
Công ty TNHH Bao bì Hoàng Thành
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Quyky-Pliby International
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
3759157 
 
Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam II
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Thanh Dung
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 38644104 
08 39708593 
Công ty TNHH SX-TM-DV Song Hải Yến
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH JIA NON BIOTECH (VN)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 266/9 
3779261 
Chi nhánh Công ty TNHH Quốc Hâm
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751 720-1 
3751 719 
Công ty CP Quốc tế Hưng Nông
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Bê tông Hải Âu-Trạm bê tông Hải Âu
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM DV An Nông
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779900 
3779901 
Chi nhánh Công ty TNHH Ca Ca
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH cao su Lực Sĩ
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Nguyên Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Nhựa Thành Công
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763946 
 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?