Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty TNHH Clévie
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Một Thành viên Nhà máy Thang máy Thiên Nam Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX & TM Qui Lực
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3810161 
 
Công ty TNHH Nhãn mác ShinJin Vina
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Artco International
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Châu Á Thái Bình Dương - tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-SX Thuốc Thú y Gấu vàng-Chi nhánh Vietvet
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
 
 
Chi nhánh tổng công ty Liksin-xí nghiệp bao bì Liksin
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 38756097 
 
Công ty CP Thịnh Vượng Việt
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM & SX Tuấn Văn
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Fantastic Metal Furniture Manufacturers (Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Nhựa Thái Hoa
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Phú Thuận Hưng
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
08 37191954 
Công ty CP Phú Mỹ An
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Quản lý tiện ích Thuận Đạo
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH ELF Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên TM DV Đại Hải Long
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Tân Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Tân Phước Hưng
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
3631 268 
0862 597 646 
Công ty TNHH Thăng Kiến
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3763667-8 
3763669 
Công ty CP SX TM Hiệp Phương Anh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0902 706 237 
 
Công ty TNHH Cơ khí Đúc Ki Hu
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty CP Cường Thịnh Phát
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0838 932 498 
0839 702 816 
Doanh nghiệp tư nhân Việt Phú
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751158 - 2215 024; 3751728 
 
Công ty TNHH 4 Oranges
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 602 - 0838 752 960 - 3761 601/2 
3779610 - 0887 528 862 - 3761 619 
Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm Nguyên Bình
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-SX nhựa Cao su Hưng Long
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
0908 181 869 
 
Công ty TNHH SX TM DV Tân Bảo Ký L.A
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM DV Kỳ Mỹ
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?