Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Kyodo Sojitz
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0839 318 100 
0839 318 110 
Công ty TNHH Sản xuất-thương mại-dịch vụ Đoàn Thị
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Thuận Tiến - Long An (trước đây là Công ty TNHH 1 thành viên Alta_Tân Đức)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Leadgroup Industrial
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Vương Thành
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 217 
 
Công ty TNHH MTV Vĩnh Lợi Phát Long An (trước đây là Công ty TNHH MTV Hù Kiệt Long An)
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0835 164 669 
0835 164 667 
Công ty CP XNK Sao Biển
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
0837 594 021 
838 594 022 
Công ty TNHH Việt Hải
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763630 
3763635 
Công ty TNHH MTV SX TM Chính Đại Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0908 008 096 
 
Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Quốc Nguyên
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Ích Gia
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08.38246713 
08.38246714 
Chi nhánh 2 Công ty TNHH Thương mại Vĩnh Thạnh
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-DV & Chế biến Thuỷ Hải sản Hoà Phát
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH ATHENA
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Anh Hồng, Đức Hòa, Long An
3759 888 
3759 658 
Công ty TNHH Inoac Polymer Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Y tế Việt - Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV VCC
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Lộc Thiên Phú
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX & TM Liên Vinh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763966 
 
Công ty TNHH MTV Tường Danh Long An
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Chấn Sinh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08. 37560061 
08. 39634597 
Công ty TNHH MTV Kim Ngọc Tài
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08. 5432 3482 
08. 5432 3483 
Công ty TNHH Yuh Cherng Taiwan
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Anh Hồng, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Sợi Thuỷ tinh Tân Phước Khánh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh TNHH Giấy Sài Thành
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH May Tai-Yuan
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Thành Tín
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Terra Motors Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Dệt nhuộm Bái Vượng (VN)
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?