Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty TNHH Dệt nhuộm Thuần Thái Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX & TM Đại Hiệp Hoà
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3761668 
 
Công ty TNHH SX-TM XNK Bách Hợp
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH QuyKy-Yanglei International
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
0933368889(A.Vũ) 0903368889 
 
Công ty CP Thép Kim khang
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08.38251301 
08.38251305 
Công ty TNHH Hóa chất DSH
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0723 717 772 
 
Công ty TNHH Hàn Gia
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Điện Gia dụng Hoành Kiến Đạt - Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Trường Sơn Saigon
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3778882 
3778885 
Công ty TNHH MTV INOTECH
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
DNTN Huỳnh Luông
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Quốc tế Đại Dương OSS (trước là Công ty CP Xuyên Á)
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 4 Oranges
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 602 - 0838 752 960 - 3761 601/2 
3779610 - 0887 528 862 - 3761 619 
Công ty CP DV TM Việt Long Hậu
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Dủ Tài (Công ty TNHH Hán Kiệt )
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0908 889 188 
 
Công ty TNHH Saremco Hàn Quốc
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP SX thép Nguyễn Minh Vina
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-SX S.G.S
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751 470-3 
3751 475 
Công ty TNHH MTV Kankyo Japan Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên TM-DV-SX ASK
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751722 
3751724 
Công ty TNHH Máy móc Dynamic (trước đây là Công ty TNHH Máy chính xác Hanbell)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 54103798 - 3769 688 
08 54103798 - 3769 690 
Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu (VN)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 080 
3779088-87 
Công ty Gia Lực
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
072.3779911 
072.3779828 
Chi nhánh DNTN Quốc Toản
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Một Thành viên Nhà máy Thang máy Thiên Nam Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Macor Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Giấy Cách Nhiệt Hồng Tân Thái
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0854 062 557, 0822250931 
822250932 
Công ty TNHH Da Hoàn Thắng
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
0838 622 564 
0838 622 295 
Công ty TNHH Quốc tế Nông nghiệp Vàng
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Liên Huy Hoàng
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 663-2 
3769 664 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?