Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty TNHH Kỳ Việt
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Poly Pack
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0.72. 3 779 225 
3779223 
Công ty TNHH PNP Chemitech
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 599 
3779699 
Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
3636999 - 08.38227737 
3636510- 08.38227738 
Công ty CP Thép Việt Nga
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779863 - 3779865 - 0837 560 307 
3779864 - 0837 560 082 
Chi nhánh Công ty CP xây dựng Huynh Đệ
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 TV SX TM DV Tam Bội
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Fecon Miltec
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Inox Diệu Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Jollibee Việt Nam tại Cần Giuộc
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
0854 011 077 
0839 432 140 
Công ty TNHH May Tai-Yuan
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-SX Nhật Tân
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Trần Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Sinh học Phương Nam
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 1TV Vina Pride Seafoods
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0854 136 831/2 
0854 136 833 
Công ty TNHH Cơ điện Winner
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên thiết bị lọc và xử lý nước chuyên nghiệp Sagana
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Thời Đại Xanh
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Sx-TM Hoàn Phú
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
08-62650305 
08-62650306 
DNTN TM DV KT A Đông Nguyên
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751 700 
3751 500 
Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
072 758632 
 
Chi nhánh Công ty TNHH TM-DV hàng hoá A.N.C
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Artco International
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP sữa Công nghệ cao VN-US
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP in tổng hợp Liksin
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 37509914 - 08 36670663 
08 37516181 
Công ty TNHH Công nghiệp Tuấn Phong
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Anh Hồng, Đức Hòa, Long An
3759555 
3759 633 
Công ty CP Thanh Phúc Phương Nam
Tại:Khu công nghiệp Hòa Bình, Thủ Thừa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Key tech
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Trung Vũ
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?