Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Chi nhánh Công ty TNHH Sola Tex Vina tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Việt Phú
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
(08) 37545703 
 
Công Ty TNHH Tân Tân Mai - Chi Nhánh Long An
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH May mặc Hong Seng Thai - Vina
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX Cơ Khí ghế Cầu Vồng
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0908 346 337 
 
Công ty TNHH SX TM DV Nhuệ Phong
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 834 685 
 
Công ty TNHH CN Dệt Đức Minh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769311 
3769313 
Công ty TNHH SX-TM Hành Hào
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08-54070510 
08-54070510/ 08-54070511 
Công ty TNHH Glorytex Vina
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751 470-3 
3751 475 
Công ty TNHH SX và TM Nguyễn Minh II - Chi nhánh tại KCN Vĩnh Lộc
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Bảo Mã
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo - Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Ngọc Phong
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
072.3849272 
072.3849271 
Công ty TNHH Công nghiệp Kim loại Ta jow
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
0650 3790889 
0650 3730800 
Công ty TNHH Quốc tế Nông nghiệp Vàng
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX -TM DV Pha Na
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Dầu nhớt và Hóa chất Miền Nam
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0839 616 359 
0839 616 367 
Công ty cổ phần Thiên Phát
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Hậu Thái
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 831 032 
 
Công ty TNHH Quanon
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
08 38734165 
08 37818789 
Chi nhánh Công ty May mặc Quảng Việt
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Dệt Nhuộm Hưng Phát Đạt
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Thủy tinh Thái Tô
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751683/ 0838 659 165 
3751687/ 0838 619 487 
Công ty TNHH MTV Infinity Road Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0838 734838 
Công ty TNHH Hải Sản An Lạc
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3850606 
3850608 
Công ty TNHH SX TM Chính Đạt Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0913 922 507 
 
Công ty TNHH SX -TM DV Hoàng Nhật
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Kỹ nghệ lạnh Bình An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Quốc tế Sue's Việt Nam-chi nhánh nhuộm Long An
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Phát triển Đô Thị Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769666 
3769333 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?