Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Chi nhánh Công ty TNHH SX Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thiên Niên Kỷ- Nhà máy sản xuất
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Đức Bảo
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769077/ 3769073 
3769072/ 08 38682033 
C«ng ty Cæ phÇn B¶o vÖ Thùc vật Ngäc Tïng
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Kềm Nghĩa
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-SX Phú Thành
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 947 208 
 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Eternal Prowess VietNam tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
3637199 
3637188 
Công ty TNHH Build Yet Shoes Viet Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Năm Sao
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
39560619 
39560620 
Công ty TNHH Kỹ Nghệ Thực phẩm Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779805-0959432834(Vân) 
3779804 
Công ty TNHH Sun Korea (Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Nissei Electric Vietnam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Xây dựng số 1 tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Cheng Da
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Tân Phước Hưng
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
3631 268 
0862 597 646 
Công ty CP Sợi Đông Quang
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
A Chiến (giám đốc điều hành) 0909 070 368 
 
Công ty TNHH Dyechem Alliance (VN)
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
08 38734338 
08 38734331 
Công ty TNHH SX Hoàng Lậm
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3762924 
3763870 
Chi nhánh Công ty TNHH ANGST Trường Vinh tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Quốc tế Nông nghiệp Vàng
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Thái Dương VN
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH vi điện tử Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV SKK Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Vina Astec
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Vina Ge
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
0854 123 305/6; 0723 637 105; 0723637101 
08 54120293; 0723637106 
Chi nhánh DNTN Quốc Toản
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Công nghệ Cao su Latex
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751426 
3751425 
Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Kyodo Sojitz
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0839 318 100 
0839 318 110 
Công ty CP Sợi An Việt
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769014 
3769016 
Công ty TNHH TM-SX nhựa Cao su Hưng Long
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
0908 181 869 
 
Công ty TNHH Dây Sợi Đại Dương Xanh Quốc Tế
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?