Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty TNHH Airstar
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769381; Ngọc Lan (0933 529 835) 
 
Công ty TNHH SX-TM Tân Tín Văn
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty Xăng dầu Khu vực II- TNHH MTV- Cửa hàng xăng dầu Tân Đức
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM DV XNK In bao bì Thành Long
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Bình Minh Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Khánh Xương
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 616 
3769 699 
Công ty TNHH SX TM Chí Phát
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Sản Xuất Bao Bì Trang Tín
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 726 181 
 
Công ty TNHH Máy móc Dynamic (trước đây là Công ty TNHH Máy chính xác Hanbell)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 54103798 - 3769 688 
08 54103798 - 3769 690 
Công ty CP Kim Long
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Ca Ca
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Castech Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
(08) 38734577 
(08) 38734578 
Công ty CP Công nghệ Cao su Latex
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751426 
3751425 
Công ty TNHH MTV Vĩnh Lợi Phát Long An (trước đây là Công ty TNHH MTV Hù Kiệt Long An)
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0835 164 669 
0835 164 667 
Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung-Long An
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
2473373 
08-37650681 
Công ty TNHH SX-TM-DV Kỳ Mỹ
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 39553349 
08 39552611 
Công ty TNHH Inoac Polymer Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Fecon Miltec
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP in tổng hợp Liksin
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 37509914 - 08 36670663 
08 37516181 
Công ty TNHH Sản xuất thương mại bao bì giấy Tân Phát
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
0723 759611 
0723 759611 
Công ty TNHH Kim Thành Hưng
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751757 
3751759 
Công ty TNHH Hồng Tiến Bảo
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 704 701 
 
Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh và Xanh
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
0723 741995 
0723 741996 
Công ty TNHH MTV Sản xuất Cơ khí Thương mại gia Hưng
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên SX-TM Quốc Hưng
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769098 
3769097 
Chi nhánh Công ty CP Kềm Nghĩa
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
08 39740651/ 652 
08 39740653 
Chi nhánh Công ty CP Kềm Nghĩa
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH QuyKy-Yanglei International
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
0933368889(A.Vũ) 0903368889 
 
Công ty CP Dầu nhớt và Hóa chất Miền Nam
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0839 616 359 
0839 616 367 
Công ty TNHH Một Thành viên Nhà máy Thang máy Thiên Nam Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?