Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty TNHH SX & TM Kiệt Nhi
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763893 
 
Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu (VN)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 080 
3779088-87 
Công Ty CP Bao Bì Nhựa Đại Phong
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0979 788 817 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Us Agro
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Vina Eco Board
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
0862 913 595; 3640 199 
0862 913 586; 3640 198 
Công ty TNHH MTV May mặc Doanh Thy
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0838 470 232 
0862 658 512 
Công ty TNHH Koda Saigon
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
3636 333 
3635 555 
Chi nhánh Công ty TNHH cơ điện Việt Thanh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Tường Danh Long An
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Hoàn Thiện Vải Trần Hiệp Thành (trước đây là Công ty TNHH SX TM Thuận Hùng-đổi tên ngày 30/01/2010)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3763 755 
3763 756 
Công ty TNHH Aica Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Hoá Nhựa Đệ Nhất
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0723779 399 - 0862 915 599 
0723779 160- 08-62 915 597 
Công ty TNHH SX TM DV Prochemi
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Việt Phú
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
(08) 37545703 
 
Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
072 758632 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Song Hải Yến
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Thiên Cường
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0979 711 128 
 
Công ty TNHH Tongye China
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Yue Kang Viet Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Sưởng Ức
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763279 
 
Công ty CP Minh Hào Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
0723 769111 
0723 769555 
Công ty CP Anpha-AG
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Gold Ocean
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Damy Vina
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763830 
 
Công ty TNHH Thủy tinh Thái Tô
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751683/ 0838 659 165 
3751687/ 0838 619 487 
Công ty CP Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
3639 999 
3637 979 
CÔNG TY TNHH Huy Phát
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Fecon Miltec
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Zhan Huei Electroplate
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751236-237 
3751238 
Công ty TNHH MTV Cervin Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
072 38734283 
072 38734284 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?