Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty TNHH Nitta Gelatin Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Inoac Polymer Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM DV Nhất Hưng Thành
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-SX Nhật Tân
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV SX TM Chính Đại Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0908 008 096 
 
Công ty CP Bình Điền - Mekong
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghiệp Grace
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769800/ 3769110 
3769900 
Công ty TNHH Bình Phú
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763814 
 
Công ty TNHH 1TV SX Bao bì nhựa Full Max Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Siêu Thành
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghiệp Điền Dương
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 836/7 
3779838 
Công ty TNHH Cheng Da
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP SX thiết bị điện Thành Long
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 080/ 3763676 
3769 083 
Công ty TNHH Đức Minh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751477 - 3751 637 - 2215 801 
3751 637 
Công ty CP Phân bón Long Việt
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Cường Thịnh Phát
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0838 932 498 
0839 702 816 
Công ty TNHH Tech Focus
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 921/2 - 0838 772 023; 072.3817028 
08-8772022; 072.3817027 
Công ty TNHH Quản lý tiện ích Thuận Đạo
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Xanh Xanh (Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
00 86928339300 
 
Công ty TNHH Cốt liệu và Bê tông (Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
(08) 36027 111- 115 
(08) 371 33 707 
Công ty TNHH Thành Tín
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Tân Phú Thọ-Long An
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Dy Khang
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Hai Minh Long
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751641 
3751643 
Công ty TNHH Một Thành viên Nhà máy Thang máy Thiên Nam Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Châu Á Thái Bình Dương - tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Yue Kang Viet Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Sản xuất thương mại Văn Minh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
3759676 
3759679 
Công ty TNHH SX TM DV Nhuệ Phong
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 834 685 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Phạm Trần
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?