Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Chi nhánh Công ty TNHH Phan Sinh
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Tech Focus
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 921/2 - 0838 772 023; 072.3817028 
08-8772022; 072.3817027 
Công ty TNHH Sợi Thuỷ tinh Tân Phước Khánh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX nhựa Phú Minh Phú
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08. 3973 1489 
 
Chi nhánh Công ty TNHH ALTA MODE Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
0723 769436 
0723 769435 
Công ty TNHH Kobelco Eco - Solutions Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
0839 330 646 (bấm 201) 
0839 330 622 
Công ty CP An Thái
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH SX kinh doanh Công Đức
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên thuốc Bảo vệ Thực vật Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Hàn Gia
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Ấn Tượng
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Phạm Trần
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Eternal Prowess Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Hanscare
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Chemtex & Cord
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 676/7 
3779678 
Chi nhánh Công ty TNHH SX-KD Thuốc thú y Minh Huy
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Lộc Thiên Phú
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Dệt Nhuộm Hưng Phát Đạt
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Máy móc Hermes VN
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Vina Ge
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
0854 123 305/6; 0723 637 105; 0723637101 
08 54120293; 0723637106 
Công ty TNHH SX-TM Thanh Dung
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 38644104 
08 39708593 
Chi nhánh Công ty TNHH Quốc Hâm
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751 720-1 
3751 719 
Công ty cổ phần Thiên Phát
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Thép Việt Nga
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779863 - 3779865 - 0837 560 307 
3779864 - 0837 560 082 
Công ty TNHH cao su Phú Việt
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751530 
 
Công ty TNHH Thủy sản Simmy
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 361, Quyên nhân sự 
3779364 
Công ty TNHH Sản xuất Giày Giai Hiệp
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0838 772 055/6/7/8/9; 3779400 
0838 772 059 
Chi nhánh Công ty TNHH Vải Địa Kỹ Thuật Việt Nam tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
3637199 
3637188 
Công ty TNHH nhựa Ming Pak
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0909231698 
 
Công ty TNHH Sản xuất-thương mại-dịch vụ Đoàn Thị
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?