Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty TNHH MTV Katsura Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
(08) 38734848 
(08) 38734851 
Công ty TNHH SX-TM Siêu Thành
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Lộc Thiên Phú
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH YSG Apparel
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 250-2 
3769 254 
Công ty CP Bia Long An
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
0838242733 
0838242736 
Công ty TNHH SX và TM Nguyễn Minh II - Chi nhánh tại KCN Vĩnh Lộc
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Việt Hải
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763630 
3763635 
Công ty CP Đầu tư Thành Châu
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Kanaan SàiGòn
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
0723 779 540; 3779547, 3779035, 3779039, 3779066, 3779068 
0723 779 547 
Công ty TNHH MTV SX TM DV Tân Đại Khánh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 338 180 
 
DNTN Huỳnh Luông
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Nichietsu
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Koganei VietNam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0838 734777 
0838 734791 
Công ty TNHH CN Dệt Đức Minh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769311 
3769313 
Công ty TNHH Liên doanh TOPCAKE
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
08-38734883 
08-38734881 
Công ty TNHH Thực Phẩm Việt Sinh
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
3723 999 
 
Công ty TNHH Daiya Alumi Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Song Hải Yến
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Hùng Vỹ
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Chấn Sinh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08. 37560061 
08. 39634597 
Công ty CP Bệnh viện Tân Tạo
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM DV Prochemi
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Cơ điện Winner
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX -TM DV Hoàng Nhật
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghiệp Điền Dương
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 836/7 
3779838 
Công ty TNHH MTV Nissei Electric Vietnam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH VTech Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Tổng Công ty Thép Việt Nam- CTCP Công ty Kinh doanh thép và dịch vụ VNSteel - Long An
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty CP BMC Việt Nam(trước đây là Công ty CP Bell Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3778061 
3778062 
Công Ty CP Bao Bì Nguyên Xương Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?