Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty CP Thiết bị điện Sài Gòn - Chi nhánh Tân Kim
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH 01Thành viên Thép không gỉ Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công Ty CP Bao Bì Nguyên Xương Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP nhà thép Hùng Vân
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3761541; 0835 265 658 
0835 267 155; 3761545 
Công ty CP Tập đoàn Thép Nguyễn Minh
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty CP Dầu nhớt và Hóa chất Miền Nam
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0839 616 359 
0839 616 367 
Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo - Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tedis-Việt Hà
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0854 135 188 
0854 135 185 
Công ty TNHH SX TM Đại Long An
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Ca Ca
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX DV TM Tùng Dũng
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Kim Thành Hưng
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751757 
3751759 
Công ty TNHH Nhựa BouYing
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779971 
3779972 
Công ty TNHH Dệt nhuộm Bái Vượng (VN)
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX và TM Nguyễn Minh II - Chi nhánh tại KCN Vĩnh Lộc
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghiệp Grace
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769800/ 3769110 
3769900 
Công ty TNHH MTV Đồ gỗ Fukui Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Kim Hưng
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
3759897 
 
Công ty CP An Thái
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Thủy tinh Thái Tô
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751683/ 0838 659 165 
3751687/ 0838 619 487 
Công ty TNHH Daiya Alumi Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Phú Thái
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Thành Tín
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Anh Quang
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
(08)54260042 
(08)54260041 
Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Xử lý chất thải nguy hại Tùng Nguyên H.S
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-SX Dệt Nhuộm Thuần Thái Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Máy móc thiết bị Hắc Cát
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Sơn Chemwood
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Nông trại Lưu trú
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Trần Thành Tâm
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751620/ 21/ 22 
3751623- 08 37500379 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?