Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty TNHH Máy móc Hermes VN
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Vương Thành
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 217 
 
Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Duy Hưng
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu (VN)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 080 
3779088-87 
Công ty TNHH TM-DV & SX Hoá Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV VCC
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm Nguyên Bình
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Cấp nước Bến Lức
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Tín Thảo
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 842 710  
 
Chi nhánh Công ty TNHH cơ điện Việt Thanh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH TM & DV Hiển Vinh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Đông Á Vina
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Tơ Sợi Việt Dinh LA
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Kim Long Á Châu Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0909 378 983 
08 39816 168 
Công ty TNHH Thủy tinh Thái Tô
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751683/ 0838 659 165 
3751687/ 0838 619 487 
Công ty TNHH SX TM Dy Khang
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Phú Thuận Hưng
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
08 37191954 
Công ty TNHH Sapopro Viet Nam (trước là Công ty TNHH Kronenbourg Viet Nam)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
0822 217 666 (HC); 0822 217 699(KD); 0822 217 674; 3759 901 
0822 217 671 (HC); 0822 217 689 (KD); 3759 906 
Công ty TNHH MTV SX TM DV Vĩnh Thuận
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 943 135 
0903 947 361 
Công ty TNHH SX TM DV Kỳ Mỹ
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Tân Nam Phát
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0838 320 627 - 0822 148 080; 3779868 
0838 350 798 
Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP sản xuất thương mại công nghiệp Tân Hiệp Phát
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769338 
 
Công ty TNHH DV-SX Chấn Hưng
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghiệp Điền Dương
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 836/7 
3779838 
Công ty TNHH Dệt và Định hình Texina Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769037 
0838 155 571 
Công ty CP thiết bị điện Phước Thạnh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779723; 0838 229 866 bấm 0 
3779725 
Công ty Cổ phần Lê Việt
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751710/ 711/ 712 
3751713 
Công ty Cổ phần Sợi Sài Gòn Long An VN
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769949- 3769979 
3769959 
Công ty CP Bình Điền - Mekong
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?