Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty CP Quốc tế Hưng Nông
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Kim Thịnh Vượng
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751491 - 3751 492 
3751490 
Công ty TNHH Đại Cát
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Tân Đại Việt
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 062 - 0882 643 176 
3779466 
Công ty TNHH TM-SX Lan Anh Hoa Cương
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Anh Hồng, Đức Hòa, Long An
3759633 
3759632 
Công ty CP XNK Sao Biển
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
0837 594 021 
838 594 022 
Công ty TNHH Eldovina (tên cũ Công ty TNHH Geum Do Hardware)
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Thịnh Vượng Việt
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH VN Dong Yun Plate Making Miền Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769617/8/9; 3769 620; 3763699; 3769 277 (HC) 
3763699/3769 621 
Công ty TNHH TM-DV Hà Long
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08. 38119970 
 
Công ty TNHH Clévie
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP sản phẩm mới Quốc tế Phú Vinh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 39670944 
08 38541056 
Công ty TNHH Minh Điển Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Hải Sản An Lạc
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3850606 
3850608 
Công ty TNHH SX nhựa Phú Minh Phú
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08. 3973 1489 
 
Công ty TNHH SX & TM Liên Vinh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763966 
 
Công ty TNHH Hoá Nhựa Đệ Nhất
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0723779 399 - 0862 915 599 
0723779 160- 08-62 915 597 
Công ty TNHH SX-TM DV Ôtô Quyền
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769020/ 22; 0913909287 
3769023 
Chi nhánh Tổng Công ty Thép Việt Nam- CTCP Công ty Kinh doanh thép và dịch vụ VNSteel - Long An
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Diamond VietNam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0838 734 346 
0838 734 351 
Công ty TNHH Javi
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751863/4 
 
Công ty CP Hiếu Khanh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH JIA NON BIOTECH (VN)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 266/9 
3779261 
DNTN Huỳnh Luông
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Chí Phát
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH HS
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Năng lượng Vina Benny
Tại:
 
 
Công ty CP BMC Việt Nam(trước đây là Công ty CP Bell Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3778061 
3778062 
Công ty TNHH Eternal Prowess Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH QuyKy-Yanglei International
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
0933368889(A.Vũ) 0903368889 
 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?