Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty TNHH Kim Hưng
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
3759897 
 
Công ty TNHH Kan Vina
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Nghệ Thành
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Thái Quang
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3761626 
 
Công ty TNHH Kim Thành Hưng
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751757 
3751759 
Công ty TNHH MTV Vĩnh Lợi Phát Long An (trước đây là Công ty TNHH MTV Hù Kiệt Long An)
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0835 164 669 
0835 164 667 
Công ty TNHH Hyman
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
08-36 002 974 
0838 329 597 
Chi nhánh Công ty TNHH SX & TM Diệu Văn
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Vĩ Nguyên
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Tripod Solutions
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Hảo Hảo Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Quốc tế Nova Tex VietNam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 318-9 
3769 320 
Công ty TNHH Phú Thái
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM An Phúc Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Dy Khang
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
DNTN In Bao bì Minh Nhựt- Chi nhánh Long An
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Cheng Da
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Đầu tư và Thương mại VNT
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP IBS
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
0838999988 
0838990077 
Công ty TNHH 1 thành viên Gold Ocean
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghiệp Trung Tư
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 997/998 
3779829 
Chi nhánh Công ty TNHH Khai thác dịch vụ-kinh doanh văn phòng và nhà xưởng Tân Tạo
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Mỹ Vân
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Năm Sao
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
39560619 
39560620 
Công ty CP Nội thất An Thịnh Phát
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
0723 769172 
0723 769173 
Công ty TNHH SX TM DV Niên Phát
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763921 
 
C«ng ty Cæ phÇn B¶o vÖ Thùc vật Ngäc Tïng
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Điện Gia dụng Hoành Kiến Đạt - Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Giày Ching Luh Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
3631888 
3631 880 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?