Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Chi nhánh Công ty TNHH SX-TM Thuận Thiên (trước đây là Công ty TNHH SXTM Việt Trần)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghiệp Tứ Hải
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 306 
3779575 
Công ty TNHH SX-TM Ngành móng tay U.S
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
3637700 
3637788 
Công ty TNHH 1 thành viên TM-DV-SX ASK
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751722 
3751724 
Công ty TNHH Caphê Outspan Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
3655999 
3655998 
Công ty TNHH Máy móc Dynamic (trước đây là Công ty TNHH Máy chính xác Hanbell)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 54103798 - 3769 688 
08 54103798 - 3769 690 
Công ty CP Bệnh viện Tân Tạo
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Vĩ Nguyên
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tedis-Việt Hà
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0854 135 188 
0854 135 185 
Chi nhánh Công ty hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam) tại Long An
Tại:
0543 557 012 
0543 557 011 
Công ty TNHH 1 thành viên Tân Phú Thọ-Long An
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty CP Nhựa Tân Đại Thành
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Dệt nhuộm Thuần Thái Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Mai Thiên Phúc
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
0838 505126 
0838 569727 
Công ty CP Thực phẩm Song Long
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
3655057 
3655059 
Công ty TNHH Quản lý tiện ích Thuận Đạo
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH TM và DV Bảo Tiến
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08.39737079 
08.39737079 
Công ty TNHH Đỉnh Hằng
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
0837 543 605; 3751 796 
838 543 604; 3751 797 
Công ty TNHH SX TM DV Tân Bảo Ký L.A
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
CÔNG TY TNHH Huy Phát
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Giấy A. F. C
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 807 655 
 
Doanh nghiệp tư nhân Cảnh Thành
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751556 - 3751 192 
3751 193 
Công ty CP Bao Bì Tín Thành
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
072. 3779747 
072. 3779750 
Công ty TNHH MTV Nissei Electric Vietnam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Hoàn Thiện Vải Trần Hiệp Thành (trước đây là Công ty TNHH SX TM Thuận Hùng-đổi tên ngày 30/01/2010)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3763 755 
3763 756 
Công ty TNHH SX TM DV Prochemi
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Yuan Hsiang
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Quốc tế Đại Dương OSS (trước là Công ty CP Xuyên Á)
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Inter Pharma
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Cường Thịnh Phát
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0838 932 498 
0839 702 816 
Xem bản đồ lớn
Bạn thích nhất tiện ích nào của trang web?