Thứ tư - 27/01/2021
Công ty TNHH Hải Trí -Chi nhánh Long An
Địa chỉ:
Điện thoại: - Fax:
Email: - Liên hệ:
Tại: Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
Trạng thái: Chưa cập nhật
Lĩnh vực hoạt động: gia công tole các loại
Giới thiệu :
Sản phẩm