Thứ tư - 01/04/2020
Công ty Dệt kim Đông Phương
Địa chỉ:
Điện thoại: - Fax:
Email: - Liên hệ: Vải dệt kim, quần áo các loại
Tại: Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
Trạng thái: Chưa cập nhật
Lĩnh vực hoạt động: Vải dệt kim, quần áo các loại
Giới thiệu :
Sản phẩm