Thứ tư - 27/01/2021
Doanh nghiệp tư nhân Phúc Trang
Địa chỉ: Đang hoạt động
Điện thoại: - Fax:
Email: - Liên hệ: Dệt, nhuộm vải
Tại: Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
Trạng thái: Chưa cập nhật
Lĩnh vực hoạt động: Dệt, nhuộm vải
Giới thiệu :
Sản phẩm