Thứ tư - 15/07/2020
Doanh nghiệp
Điện thoại
Fax
Công ty TNHH 1 thành viên SX-TM Quốc Hưng
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769098 
3769097 
Công ty TNHH JIA NON BIOTECH (VN)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 266/9 
3779261 
Công ty TNHH Đại Cát
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH SX-TM Thuận Thiên (trước đây là Công ty TNHH SXTM Việt Trần)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Nhựa Vô Song
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 886 
3779884 
Công ty TNHH TM-DV Long Huy Bảo - CN KCN Vĩnh Lộc 2
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
0837 607 754 
838 607 661 
Công ty TNHH Kobelco Eco - Solutions Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
0839 330 646 (bấm 201) 
0839 330 622 
Công ty TNHH Quốc tế Nova Tex VietNam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 318-9 
3769 320 
C«ng ty Cæ phÇn 190
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Bình Phú
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763814 
 
Công ty TNHH SX TM XNK Thép Việt Á (trước là Công ty TNHH SX TM XNK Tôn Thép Hiệp Phước)
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Bao bì Nhựa Vĩnh Phát
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Anpha-AG
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Kim Hưng
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
3759897 
 
Công ty CP Bệnh viện Tân Tạo
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Song Hải Yến
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Đồng Bằng Xanh
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
3637365 
072.3 637367 
Công ty TNHH Kim Phước
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Del Tech (tên cũ Công ty CP công nghệ Lục Tỉnh)
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-SX S.G.S
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751 470-3 
3751 475 
Công ty TNHH Sưởng Ức
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763279 
 
Công ty TNHH Kim Loại Ta Cheng
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 888 
3779388 
Công ty CP Dầu nhớt và Hóa chất Miền Nam
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0839 616 359 
0839 616 367 
Công ty TNHH SX TM DV Kỳ Mỹ
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Thép Việt Trung L.A
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Doanh nghiệp tư nhân Phúc Trang
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Nhà Thép Hoàng Hà
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0937 733 790 
 
Công ty TNHH Vĩ Nguyên
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghiệp Kim loại Ta jow
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
0650 3790889 
0650 3730800 
Công ty TNHH SX & TM Khang Việt
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3596559 
 
Công ty TNHH Xử lý môi trường Hành Tinh Xanh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH công nghiệp Fu-I
Tại:
3747 111; 3896 888 
3896 966 
Công ty TNHH Đông Á Vina
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Kim Thịnh Vượng
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751491 - 3751 492 
3751490 
Công ty TNHH TM&SX Vũ An
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM DV XNK In bao bì Thành Long
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Quốc tế Sue's Việt Nam-chi nhánh nhuộm Long An
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Thủy tinh Thái Tô
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751683/ 0838 659 165 
3751687/ 0838 619 487 
Công ty TNHH Chế Biến Nông Thủy Hải Sản Long An
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu (VN)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 080 
3779088-87 
Công Ty TNHH Dây Cáp Điện Đệ Nhất
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Buhler Famila Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
2460 123 
6251 078 
Chi nhánh Công ty TNHH TM DV Việt Ý
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Infinity Road Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0838 734838 
Công ty TNHH Tơ Sợi Việt Dinh LA
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Minh Điển Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Ca Ca
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Vĩnh Lợi Phát Long An (trước đây là Công ty TNHH MTV Hù Kiệt Long An)
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0835 164 669 
0835 164 667 
Công ty TNHH World Cat Viet Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
Trang 0983334487; (08).37830033 
(08).37830034 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Eternal Prowess VietNam tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
3637199 
3637188 
Công ty TNHH 1 thành viên Chung Phát
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
 
 
Công ty TNHH Phương Yến
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
3759688 
3759488 
Công ty TNHH MTV Kawakin
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
(08).3781.8794 
(08).3781.8795 
Công ty TNHH Quốc tế Nông nghiệp Vàng
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Sản xuất & Thương mại cao su nhựa Hiệp On
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH dệt may Thiên Hưng
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Doanh nghiệp tư nhân Cảnh Thành
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751556 - 3751 192 
3751 193 
Công ty CP Tân Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Sản xuất thương mại bao bì giấy Tân Phát
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
0723 759611 
0723 759611 
Công ty TNHH SX TM Dy Khang
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Côngty TNHH US. Chemical (Công ty TNHH Lợi Nông cũ)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779900 
3779901 
Công ty CP sữa Công nghệ cao VN-US
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Nhựa APPC
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779 418 - 9, 0837700058 
3779 417 
Cty TNHH MTV Công nghiệp Asia Golden
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Anh Hồng, Đức Hòa, Long An
072.3759690 
072.3759658 
Công ty CP Vật liệu Xây dựng Investco
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0838 521 678 
839 521 679; 0838 538 824 
Công ty TNHH HS
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Ohnoseiko Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Vina Astec
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH WAHL Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM DV Nhất Hưng Thành
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
 
 
Công ty TNHH Bao bì Hoàng Thành
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-SX Phú Thành
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 947 208 
 
Công ty TNHH SX TM Chí Phát
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Wirakata
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 01Thành viên Thép không gỉ Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công Ty TNHH Thép Việt Long
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Nông nghiệp HP
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
08 3 877 0847; 08-37195696 
08 3 756 1697; 3779464  
Công ty TNHH Thời Thanh Bình
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX & TM Qui Lực
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3810161 
 
Chi nhánh Công ty TNHH ANGST Trường Vinh tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Sx-TM DV-Dung Hà
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Gạch khối Tân Kỷ Nguyên
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
3640 015 
0835 267 178 
DNTN Huỳnh Luông
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Sản xuất Giày Giai Hiệp
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0838 772 055/6/7/8/9; 3779400 
0838 772 059 
Công ty CP Thực phẩm và Thương mại Thuận Phương Long An
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
(08). 3864.5104 
 
Công ty TNHH Jia Hsin
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
3722 706 
3722 707 
Công ty TNHH MTV TM-SX Lạc Long
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH E.Land Việt Nam - Chi nhánh Long An
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
0723 639 911 
 
Công ty TNHH Thạnh Hưng
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779343 
3779353 
Công ty TNHH MTV Shintowa
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
01265 149 876 
 
Công ty CP Nhựa Thành Công
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763946 
 
Bưu điện Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3829431 
3826 000 
Công ty TNHH Vina Eco Board
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
0862 913 595; 3640 199 
0862 913 586; 3640 198 
Công ty CP BMC Việt Nam(trước đây là Công ty CP Bell Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3778061 
3778062 
Công ty TNHH Lotte-Sea Logistics
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
08 38734193 
08 38734195 
Công ty TNHH Artco International
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH-SX-TM Bao bì Lĩnh Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769039 
3769042 
Công ty TNHH MTV Macor Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Pouyuen VietNam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0838 762 358 
0838 760 221 
Công ty TNHH Swire Cold Storage Viet Nam- Chi nhánh Long Hậu
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0650 379 0015; 0903 934514 
0650 374 2375 
Công ty TNHH Bảo Thành Senko
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Lê
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
 
 
Công Ty TNHH Tân Tân Mai - Chi Nhánh Long An
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV XDTM DV Thuỵ Hưng Long
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0909 808 321 
 
Công ty TNHH nhựa Ming Pak
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0909231698 
 
Công ty TNHH Đông Nhân
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Thanh Dung
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 38644104 
08 39708593 
Công ty CP Thép Việt Nga
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779863 - 3779865 - 0837 560 307 
3779864 - 0837 560 082 
Công ty TNHH Chemtex & Cord
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 676/7 
3779678 
Chi nhánh Công ty Cổ phần thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779688 
3779909 
Công ty TNHH Shin Kwang Vina
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
088 940 450 - 088 291 581- 3779 562 
 
Công ty TNHH MTV Nagamatsu Seishakusho Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
(08) 3873.4812 
(08) 3873.4818 
Công ty TNHH Kang San Vina
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0723 779 951-2 
3779 953 
Công ty CP Thép Kim Khang
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Mai Thiên Phúc
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
0838 505126 
0838 569727 
Công ty TNHH 1 thành viên thiết bị lọc và xử lý nước chuyên nghiệp Sagana
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX Cơ Khí ghế Cầu Vồng
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0908 346 337 
 
Công ty TNHH Da Hoàn Thắng
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
0838 622 564 
0838 622 295 
Công ty TNHH Cheng Da
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX & TM Thành Quốc Thái
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763884 
3763920 
Chi nhánh Công ty CP Châu Á Thái Bình Dương - tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Phan Sinh
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV SKK Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH 1TV Vina Pride Seafoods
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0854 136 831/2 
0854 136 833 
Công ty CP Bình Điền - Mekong
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Kỳ Việt
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Xây dựng & Giao thông B.M.T - Chi nhánh Long An
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
3637387 
0839304095 
Công ty TNHH SX-TM Tân Tín Văn
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Minh Hào Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
0723 769111 
0723 769555 
Công ty TNHH Vinh Thành
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Thương mại-Xây dựng Thịnh Toàn tại Long Hậu
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh tổng công ty Liksin-xí nghiệp bao bì Liksin
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 38756097 
 
Công ty TNHH MTV Xanh Xanh (Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
00 86928339300 
 
Chi nhánh Công ty CP Thương mại dịch vụ Phan Duy
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
08 39240936- 3655090 
08 39240938- 3655093 
Công ty TNHH TM-DV thực phẩm Vũ Thành
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Bê tông Hải Âu-Trạm bê tông Hải Âu
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX, TM Cường Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP SX thép Nguyễn Minh Vina
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty CP Đầu Tư Phú Vương
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
(08) 3553.0541 
(08) 3553.1142 
Chi nhánh Công ty TNHH Nam Việt
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
3640 005 
0839 705 440 
Công ty TNHH Kanaan SàiGòn
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
0723 779 540; 3779547, 3779035, 3779039, 3779066, 3779068 
0723 779 547 
Công ty TNHH VTech Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Quản lý tiện ích Phú An Thạnh
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH SX và TM Nguyễn Minh II - Chi nhánh tại KCN Vĩnh Lộc
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Kềm Nghĩa
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
08 39740651/ 652 
08 39740653 
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Thịnh Vượng Việt
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Kỹ Nghệ Thực phẩm Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779805-0959432834(Vân) 
3779804 
Công Ty CP Nông Phát
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Kyouwa Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers Viêt Nam số 2
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
0838 912 889 - 3759 012 
0838 917 433 - 3759 015 
Công ty CP Toàn Thắng
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP XNK Sao Biển
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
0837 594 021 
838 594 022 
Chi nhánh Công ty SX TM&XD Duy Thành C.M.C
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
3640 036 
3640 036 
Công ty TNHH SX -TM DV Quảng Trăn
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Minh Long Phát
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751484-3751179 
3751178 
Công ty TNHH Yi Ting
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
0839 740 409 
0839 753 087 
Công ty CP SX TM DV Liên Hiệp Thành
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Chấn Sinh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08. 37560061 
08. 39634597 
Công ty TNHH Kinglycopper
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Wonderfull Agriculture (VN)
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
072. 3751960 
 
Công ty TNHH Nhựa Tep
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 177/8 - 0862 915 510 
3779 803 - 0862 915 520 
Công ty TNHH Nhựa - Ngũ kim Zhan Yi
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Nhãn mác Joon Woo Vina
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hóa sinh Hà Nội
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH DV-SX Chấn Hưng
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Dongwon & Chung In Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Việt Phú
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
(08) 37545703 
 
Công ty TNHH Vĩnh Vĩ Tín
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Airstar
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769381; Ngọc Lan (0933 529 835) 
 
Công ty CP Sợi An Việt
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769014 
3769016 
Công ty TNHH Hóa chất DSH
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0723 717 772 
 
Công ty TNHH Bao bì nhựa Thành Phú
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Key tech
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Hoa nước chi nhánh Long An
Tại:Khu công nghiệp Hòa Bình, Thủ Thừa, Long An
 
 
Công ty TNHH Yuan Hsiang
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV SX TM Chính Đại Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0908 008 096 
 
Công ty CP Quốc tế Đại Dương OSS (trước là Công ty CP Xuyên Á)
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM và DV Bảo Tiến
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Tungtex Fashions (Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Đông Á
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
08 38150623/ 08 37430430 
08-37304304 
Công ty TNHH cao su Phú Việt
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751530 
 
Công ty TNHH Golden Bells
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751647 
3751462 
Công ty TNHH Phân Bón Group
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Tín Thảo
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 842 710  
 
Chi nhánh Công ty CP Đại Phú Lộc
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
3640 556-7 
0862 680 259 
Công ty TNHH Hyman
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
08-36 002 974 
0838 329 597 
Công ty CP sản xuất Cáp quang và phụ kiện Việt Đức
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Bao bì Ngọc Diệp
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 7626366 - 3769 026 
08 7626367 - 3769 029 
Công ty TNHH SX TM DV Tân Bảo Ký L.A
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
072 758632 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Tino
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH QuyKy-Hongda International
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Cervin Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
072 38734283 
072 38734284 
Công ty CP Nông dược TSC
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Kim khí Thịnh Văn
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751184 
3751185 
Công ty TNHH SX-TM Trường Sơn Saigon
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3778882 
3778885 
Công ty TNHH Công nghiệp Cao su - Nhựa Bảo Toàn
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV May mặc Doanh Thy
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0838 470 232 
0862 658 512 
Công ty CP Hiếu Khanh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Yue Kang Viet Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP in nhãn hàng An Lạc
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
0723 769397 
0723 769375 
Công ty TNHH May Tai-Yuan
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Caphê Outspan Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
3655999 
3655998 
Công ty TNHH MTV Mực In Bình Khánh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 741 274 0977 867 979 
 
Chi nhánh Công ty CP thục phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Dệt Nhuộm Hưng Phát Đạt
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Eternal Prowess Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Nguyên Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Hoá Nhựa Đệ Nhất
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0723779 399 - 0862 915 599 
0723779 160- 08-62 915 597 
Công ty Dệt may Thành Công
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Kan Vina
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Á Châu Hóa Sinh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Hsiang Pien Viet Nam
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX -TM DV Tân Thanh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Ánh Bình
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
0838 115 082- 0838 118 517 
0838 115 081 
Công ty TNHH Minh Minh Nhựt
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
08 38734212/ 08 38734213 
08 38734215 
Công ty TNHH Great Profit Viet Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX -TM DV Pha Na
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Xây dựng số 1 tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Máy móc thiết bị Hắc Cát
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH May mặc Touchstone
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Tập đoàn Thép Nguyễn Minh
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty CP Bao bì giấy Nam Á
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Insulation Thanh Cảnh
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
3680136 
3680036 
Công ty TNHH SX TM DV H&K
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0838 769 674 
0838 769 674 
Công ty TNHH Sơn Nero
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3778010/2; 0854 341 135 
3778016 
CÔNG TY TNHH Huy Phát
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Đồ gỗ Fukui Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty CP Fu Tai
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghiệp Grace
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769800/ 3769110 
3769900 
Công ty CP giấy Phước Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
(08) 224.224.79 
(08) 38.720.547 
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Phú Sĩ
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-SX Nhật Tân
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM và DV Bảo Tiến
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08.39737079 
08.39737079 
Công ty TNHH Hải Sản An Lạc
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3850606 
3850608 
Công ty TNHH Siam Holdings Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
3759739 
3759737 
Công ty TNHH Giày Ching Luh Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
3631888 
3631 880 
Công ty CP Hiệp Phú (trước là Công ty TNHH Công nghiệp Hiệp Phú)
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Vận chuyển kho bãi H2T
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Nhựa Tân Hóa-Long An
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Ý Vinh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3763 667 
3763669 
Công ty TNHH Hồng Tiến Bảo
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 704 701 
 
Công ty TNHH Hiệp Phú
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Bình Minh Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Active VietNam Factory
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP sản phẩm mới Quốc tế Phú Vinh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 39670944 
08 38541056 
Công ty TNHH Thiết bị Tôn Vinh Địa Cầu IRISAN Việt Nam (trước là Công ty TNHH Kỹ Thuật Tài Nguyên)
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH B.K.L
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
3640 577 
 
Chi nhánh Công ty CP Thủy tinh Hưng Phú
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH cao su Lực Sĩ
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH ELF Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Đông Dương Sài Gòn
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
08-54350021 
08-73007023; 08-54350021 
Công ty TNHH Phú Thuận Hưng
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
08 37191954 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Vina Ge
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
0854 123 305/6; 0723 637 105; 0723637101 
08 54120293; 0723637106 
Công ty TNHH MTV SX TM DV Tân Đại Khánh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 338 180 
 
Công ty TNHH Tango Candy - Chi nhánh Long An
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
072.3769967 
072.3769978 
Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Trung Vũ
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
DNTN In Bao bì Minh Nhựt- Chi nhánh Long An
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Glorytex Vina
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751 470-3 
3751 475 
Chi nhánh Công ty CP nước Hoàng Minh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
08 3997 9899 
08 38479305 
Công ty TNHH Quyky-Pliby International
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
3759157 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Việt Thắng tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Towa Supply Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH KBK (Việt Nam) Bearing
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghiệp Ya Xin
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 966/ 67 
3779968/9 
Công ty CP Songwol Vina
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3777 444 bấm số 132 
0723 777 333 
Công ty CP Đầu tư - Khai thác- Sản xuất và cung cấp nước sạch ITA
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Kim Ngọc Tài
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08. 5432 3482 
08. 5432 3483 
Công ty CP Ích Gia
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08.38246713 
08.38246714 
Công ty TNHH Máy móc Hermes VN
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX nhựa Phú Minh Phú
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08. 3973 1489 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Liên Huy Hoàng
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 663-2 
3769 664 
Công ty TNHH Mousse Xốp Chi Ya
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 185; 3779188 
0723779189 
Công Ty TNHH SX Mốp Xốp Việt Long
Tại:Khu công nghiệp Hòa Bình, Thủ Thừa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Trần Thành Tâm
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751620/ 21/ 22 
3751623- 08 37500379 
Công ty TNHH Khoa Kỹ SinhVật Thăng Long
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 761 358 
3761359 
Công ty TNHH MTV Thuận Tiến - Long An (trước đây là Công ty TNHH 1 thành viên Alta_Tân Đức)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Thành Tín
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
3636999 - 08.38227737 
3636510- 08.38227738 
Công ty TNHH Kwang Sung Polymer (Long An)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty Gia Lực
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
072.3779911 
072.3779828 
Công ty TNNN 1 Thành viên Gốm sứ Phương Đông
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
3759597/ 3759775; 08-39613247/ 48 
08-38609228 
Công ty TNHH Giấy Cách Nhiệt Hồng Tân Thái
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0854 062 557, 0822250931 
822250932 
Công Ty TNHH MTV TK MESH Japan
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Khai thác dịch vụ-kinh doanh văn phòng và nhà xưởng Tân Tạo
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Quản lý tiện ích Thuận Đạo
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty CP Thái Sơn
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Phong Niên
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751611-3751612 
3751613 
Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Nichietsu
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Lục Toàn
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
06503 779774 
06503 779775 
Công ty TNHH MTV Sanwa Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-SX nhựa Cao su Hưng Long
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
0908 181 869 
 
Công ty CP Liên nông Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 1TV Xây dựng Fongtech
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Cơ khí Đúc Ki Hu
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Phạm Trần
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Jollibee Việt Nam tại Cần Giuộc
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
0854 011 077 
0839 432 140 
Công ty Cổ phần Kiên Nam
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779824 
 
Công ty CP An Thái
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Thép Nam
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779865 - 3779863 
3779864 
Công ty TNHH SX-TM Địa Cầu
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779955 
3779956 
Công ty TNHH Sản xuất-thương mại-dịch vụ Đoàn Thị
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Dệt Meisheng
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH TM & DV Hiển Vinh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư XNK-XD Thiên Hà
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751423 
 
Công ty CP Sx-TMvà ĐT Vạn Phúc
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty Cổ phần Lê Việt
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751710/ 711/ 712 
3751713 
Công ty CP Kỹ nghệ lạnh Bình An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX - TM Huy Toàn
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08. 3756 2696 
08. 3756 2697 
Công ty TNHH TM-DV-SX Dũng Tâm
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751 872 
3751 870 
Công ty CP Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
3639 999 
3637 979 
Công ty TNHH SX, TM Huỳnh Kiệt Minh Trung
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Javi
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751863/4 
 
Công ty TNHH Desh Vina
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 300 
3769 302 
Công ty TNHH Kim Mỹ
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX và TM Thanh Đồng
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Bảo Mã
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Mỹ Vân
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Năng lượng Vina Benny
Tại:
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Quốc Hâm
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751 720-1 
3751 719 
Công ty CP thực phẩm Phú Tường
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0854 171 155 - 3778 250 
0854 171 153 - 3778 252 
Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh - Xưởng sản xuất III (trước đây là Công ty TNHH SX-TM Tân Tiến SENKO)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH VN Dong Yun Plate Making Miền Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769617/8/9; 3769 620; 3763699; 3769 277 (HC) 
3763699/3769 621 
Công ty TNHH YSG Apparel
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 250-2 
3769 254 
Công ty TNHH SX TM Thiên Cường
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0979 711 128 
 
Công ty TNHH công nghiệp nhựa Đạt Phát
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX Bao bì Dương Vinh Hoa
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Dược Phẩm Thiên Hướng
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
0908 606969 
08. 38691032 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An Vinabomi- Xưởng sản xuất
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Nhựa Win Far
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 316 
3779315 
Công ty TNHH Hoàng Lan Xanh
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công Ty CP Bao Bì Nhựa Đại Phong
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0979 788 817 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Sola Tex Vina tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty cổ phần Thiên Phát
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Long Vĩ Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH Kỳ Tường)
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751423 
3751485 
Công ty TNHH Full Long Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
Chị Thanh: 0983 388 997 
 
Chi nhánh Công ty CP Phân bón Mỹ Việt Long An
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
(08) 38911819 
 
Công ty CP thiết bị điện Vi-na-si-no
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Thái Quang
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3761626 
 
Công ty CP Phân bón Bình Điền - Nhà máy phân bón Bình Điền - Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Phân bón Long Việt
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Thuận Quân Long An
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Sơn và hóa chất Globalnavy Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Saigon Xây dựng
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty Cổ phần Sợi Sài Gòn Long An VN
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769949- 3769979 
3769959 
Chi nhánh Công ty TNHH Hwata tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769587 - 0838 162 587/8/9 
3769590 - 0838 162 580 
Công ty TNHH SX - TM -DV Đoàn Tuấn
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM DV Toàn Huy Tiến
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0837 662 412 
0837 662 540 
Chi nhánh Công ty hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam) tại Long An
Tại:
0543 557 012 
0543 557 011 
Chi nhánh Công ty TNHH TM Thiên Kim
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm Nguyên Bình
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên TM-DV-SX ASK
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751722 
3751724 
Công ty TNHH Túi Xách Simone Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Kỳ Mỹ
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 39553349 
08 39552611 
Công ty TNHH SX-TM XNK Bách Hợp
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH QuyKy-Yanglei International
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
0933368889(A.Vũ) 0903368889 
 
Công ty TNHH Đức Minh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751477 - 3751 637 - 2215 801 
3751 637 
Công ty TNHH TM DV & SX Phi Kha
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0985 434012 (Thanh) 
 
Công ty CP Thép Kim khang
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08.38251301 
08.38251305 
Công ty CP Công nghệ Cao su Latex
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751426 
3751425 
Công ty TNHH SX-TM-DV Đại Phú Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-DV Hà Long
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08. 38119970 
 
Công ty TNHH Phước Toàn Hưng
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 38751036 
08 38776686 
Công ty TNHH SX TM DV Nhuệ Phong
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 834 685 
 
Công ty TNHH Fantastic Metal Furniture Manufacturers (Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Kyodo Sojitz
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0839 318 100 
0839 318 110 
Công ty TNHH MTV Art-In
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh tổng công ty Liksin-Trung tâm Tân Đức
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 38756097 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Thuốc Bảo vệ thực vật Liên doanh Nhật Mỹ tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Cơ khí XD XNK Tư Lá
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tedis-Việt Hà
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0854 135 188 
0854 135 185 
Công ty TNHH Đông Thăng Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0723 769945 
0723 769944 
Công ty CP Nippon Con heo vàng
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo - Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Bao Bì Uy Tín
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3759 212; 3751730 
3759 211 
Công ty TNHH SX-TM 1 thành viên Thái Hoa Việt
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769027 
 
Chi nhánh Công ty TNHH SX XD TM Ứng Thành- Long An
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Gold Ocean
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV KSK Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Huy Hoàng 288
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3762187 
 
Công ty TNHH MTV Mokoshingekitai
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
(08).38734767 
Công ty TNHH Công nghiệp Trung Tư
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 997/998 
3779829 
Công ty TNHH ATHENA
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Anh Hồng, Đức Hòa, Long An
3759 888 
3759 658 
Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Long Giang tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Kim Long Á Châu Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0909 378 983 
08 39816 168 
Công ty TNHH Aica Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Siêu Thành
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Kanetomo Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh 3 Công ty TNHH TM & DV Sông Biển
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Koda Indochine
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Damy Vina
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763830 
 
Công ty TNHH Sợi Thuỷ tinh Tân Phước Khánh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Quanon
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
08 38734165 
08 37818789 
Công ty TNHH MTV Hoá Dầu Việt Á
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0908 431 419 
 
Chi nhánh Công ty CP Châu Âu Vina
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-SX Thuốc Thú y Gấu vàng-Chi nhánh Vietvet
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon ( nhận chuyển nhượng dự án Chi nhánh Công ty CP Thực phẩm Nông sản XK Saigon)
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH ErgoFloor Phú Việt
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-SX Dệt Nhuộm Thuần Thái Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Phú Mỹ An
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH SX& TM Quốc Thăng
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
08.54102431 - 072.3761868 
08.54102430 - 072.3761867 
Công ty TNHH MTV SX TM DV Vĩnh Thuận
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 943 135 
0903 947 361 
Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Phước
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH cơ điện Việt Thanh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM DV Prochemi
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM và DV Bảo Tiến
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
08.3973 7079 
08. 3973 7079 
Chi nhánh DNTN Quốc Toản
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Inter Pharma
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Đại Phát
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH M&M (Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Một Thành Viên 3D-Long Hậu
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP cơ khí Sinco
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
0839 634 748 
840 634 159 
Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Duy Hưng
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Le Filet Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM & SX Tuấn Văn
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH 1TV Happy Land Furniture
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Việt Thành
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Lucky
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Công nghiệp Samchai
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
3759011 
 
Công ty TNHH Tazmo Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Đức
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH TM-SX Trường Trường Phát
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Nghiệp Việt Phát
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 819 926 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Diamond VietNam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0838 734 346 
0838 734 351 
Công ty TNHH SX TM Sơn Thế Hệ Mới
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0913 679 582 
0938 646 505  
Công ty CP SX-TM-DV Nguyên Phát Long An
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP IBS
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
0838999988 
0838990077 
Công ty TNHH Thuận Đức Phát L.A
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Dệt nhuộm Thuần Thái Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Build Yet Shoes Viet Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty Xăng dầu Khu vực II- TNHH MTV- Cửa hàng xăng dầu Tân Đức
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP SX Nhựa Hùng Anh
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
3630 111 
0839 812 955 
Công ty TNHH 1TV Macor Việt Nam - Long An
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Fecon Miltec
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Trọng Tín LA
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty Dệt kim Đông Phương
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Katsura Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
(08) 38734848 
(08) 38734851 
Công ty CP hoá chất nông nghiệp Hà - Long
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
3759505 
3759506 
Công ty CP Thương mại chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Cầu Tràm
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
 
 
Công ty TNHH Thái Dương VN
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng MinQuang
Tại:
 
 
C«ng ty Cæ phÇn B¶o vÖ Thùc vật Ngäc Tïng
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty CP Đầu tư và Thương mại VNT
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Ngành móng tay U.S
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
3637700 
3637788 
Công ty TNHH MTV VCC
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH PNP Chemitech
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 599 
3779699 
Công ty TNHH Giấy A. F. C
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 807 655 
 
Công ty TNHH Leadgroup Industrial
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Máy Xây dựng Matec- Chi nhánh Long An
Tại:Khu công nghiệp Hòa Bình, Thủ Thừa, Long An
 
 
Công ty TNHH 1TV SX Bao bì nhựa Full Max Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Chính Đạt Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0913 922 507 
 
Công ty TNHH AG PRO
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
3759 771 
 
Công ty TNHH Lộc Thiên Phú
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Cửa sổ Toàn Cầu
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Mắt kính Việt
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Tấn Đạt
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779090 
3779091 
Công ty TNHH 1 thành viên An Hòa-BCC
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
3655128 
723655128 
Công ty TNHH 1 thành viên TM DV Đại Hải Long
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh III - Công ty TNHH Bảo vệ thực vật An Hưng Phát
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Nissei Electric Vietnam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Trần Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH TM DV SX Long Phát
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 741 789 
 
Công ty TNHH Tân Đại Việt
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 062 - 0882 643 176 
3779466 
Chi nhánh Công ty CP Thực phẩm C.M.T tại Long An - Nhà máy sữa thanh trùng Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH XNK& ĐT Đệ Nhất
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP thiết bị điện Phước Thạnh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779723; 0838 229 866 bấm 0 
3779725 
Công ty TNHH Phú Thái
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Thép Trung Dũng
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Thiên Quỳnh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779 780; 3779971 
3779 734 
Chi nhánh Công ty CP xây dựng Huynh Đệ
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghiệp Tuấn Phong
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Anh Hồng, Đức Hòa, Long An
3759555 
3759 633 
Công ty CP máy An Phát
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769133 
 
Công ty TNHH SX TM DV An Nông
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779900 
3779901 
Chi nhánh Công ty May mặc Quảng Việt
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Quang Minh Thành
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751481 
3751482 
Công ty TNHH SX-TM An Phúc Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Bao bì Phương Anh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Trục Cao Su Việt Roll
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0723 779393 
08 39553596; 072.377.9392 
Công ty TNHH TM-DV & Chế biến Thuỷ Hải sản Hoà Phát
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Thiết bị điện Sài Gòn - Chi nhánh Tân Kim
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH SX-KD Thuốc thú y Minh Huy
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH SX Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thiên Niên Kỷ- Nhà máy sản xuất
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Cấp nước Bến Lức
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Vĩnh Thắng
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV INOTECH
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Việt Thái Dương
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779184 
3779182 
Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Quốc Nguyên
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Hanscare
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Hải Trí -Chi nhánh Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH TM Thực phẩm Phúc Hưng-Nhà máy chế biến đóng gói thực phẩm Phúc Hưng
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Nguyên Khôi Toàn Lộc (tên cũ Công ty TNHH 1TV SX-TM- Dịch vụ Vĩnh Vĩnh Phát)
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
3872 829; 0902874984 
 
Công ty CP SX TM Hiệp Phương Anh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0902 706 237 
 
Công ty TNHH Văn Minh (Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
 
 
Công ty TNHH 4 Oranges
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 602 - 0838 752 960 - 3761 601/2 
3779610 - 0887 528 862 - 3761 619 
Công ty TNHH Hoàn Thiện Vải Trần Hiệp Thành (trước đây là Công ty TNHH SX TM Thuận Hùng-đổi tên ngày 30/01/2010)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3763 755 
3763 756 
Công ty TNHH Poly Pack
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0.72. 3 779 225 
3779223 
DNTN TM DV KT A Đông Nguyên
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751 700 
3751 500 
Công ty TNHH SX DV TM Tùng Dũng
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH SX & TM Diệu Văn
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Đại Long An
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Nội thất An Thịnh Phát
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
0723 769172 
0723 769173 
Công ty TNHH SX & TM Đại Hiệp Hoà
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3761668 
 
Công ty TNHH Nông trại Lưu trú
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Saigon tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX- TM-DV Phú Kim Long
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên Ấn Tượng
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Hàn Gia
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Vương Thành
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 217 
 
Công ty TNHH Nông thủy Hải sản Lâm Vinh
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH 1 thành viên Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
0839400266 
0839400942 
Công ty CP ĐT - Nghiên cứu & Xuất khẩu gạo thơm ITA Rice
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Nông nghiệp FIT
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH TM-DV & SX Hoá Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM Anh Quang
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
(08)54260042 
(08)54260041 
Công ty TNHH Tân Tiền Phong
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779320-0918334882 
08 8940662 
Công ty TNHH Sản xuất thương mại Văn Minh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
3759676 
3759679 
Công ty TNHH MTV Mishow Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Đồng Xanh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779253 
3779254 
Công ty TNHH Nhãn mác ShinJin Vina
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP SX-TM-XNK Livikawasaki
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH SX kinh doanh Công Đức
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX -TM DV Hoàng Nhật
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP in tổng hợp Liksin
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 37509914 - 08 36670663 
08 37516181 
Công ty TNHH MTV SX & TM Thiện Trinh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
0913 673 685 
08. 54263380 
Công ty CP nhà thép Hùng Vân
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3761541; 0835 265 658 
0835 267 155; 3761545 
Công ty CP DV TM Việt Long Hậu
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH DE.M.CO Vina
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751563/ 65 
3751566 
Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763921 
 
Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
0838 912 889 - 3759 012 
0838 917 433 - 3759 015 
Công ty TNHH Dủ Tài (Công ty TNHH Hán Kiệt )
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0908 889 188 
 
Công ty TNHH Dệt và Định hình Texina Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769037 
0838 155 571 
Công ty CP sản xuất thương mại công nghiệp Tân Hiệp Phát
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769338 
 
Công ty TNHH Việt Hải
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763630 
3763635 
Công ty TNHH Kim Thành Hưng
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751757 
3751759 
Công ty CP Thép Á Châu
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
08-37527218 
08-37527219 
Công ty TNHH Cơ khí Thương mại Tiến Cường
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Bao Bì Tín Thành
Tại:Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An
072. 3779747 
072. 3779750 
Công ty TNHH 1 thành viên Tân Phú Thọ-Long An
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Ecopack Solutions (tên cũ là Công ty TNHH Ecopack Solutions, Công ty TNHH Bao bì Sinh Thái)
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Hoá chất Á Châu
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Kizuna JV
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
0913 898989 (A Mười), 0976794955(phạm vũ giám đốc ĐH) 
3716 788 
Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Xử lý chất thải nguy hại Tùng Nguyên H.S
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Givi Viet Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769137 
 
Công ty TNHH TM-DV-SX Dũng Tâm
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Hậu Thái
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 831 032 
 
Công ty TNHH MTV SKM Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Sơn KOVA
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX Hoàng Lậm
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3762924 
3763870 
Công ty TNHH MTV WPE Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
08 38734966 
08 38734966 
Công ty CP Kho vận Thiên Sơn
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 thành viên thuốc Bảo vệ Thực vật Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP PHL
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH ALTA MODE Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
0723 769436 
0723 769435 
Công ty TNHH SX & TM Châu Hưng Phát
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763805 
3763623 
Chi nhánh Công ty Xi măng Phúc Sơn
Tại:
3747 111; 3896 888;0320 382 4812 
3896 966; 0320 352 8027; 0320 3824 809 
Công ty CP Vật tư Tây đô Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Sunakawaya Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
(08).37818507 
Công ty TNHH Cốt liệu và Bê tông (Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
(08) 36027 111- 115 
(08) 371 33 707 
Chi nhánh Công ty CP CK-TK XD Toàn Lực
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0838 779 647 
0838 779 647 
Công ty TNHH thiết bị đông lạnh KUEN LING VN
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 080 
0769 083 
Công ty TNHH Daiya Alumi Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Sơn Da Young Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751192 
3751193 
Chi nhánh Công ty TNHH Tripod Solutions
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Sợi Đông Quang
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
A Chiến (giám đốc điều hành) 0909 070 368 
 
Công ty CP Bia Long An
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
0838242733 
0838242736 
Chi nhánh Công ty TNHH TM-DV hàng hoá A.N.C
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Zhan Huei Electroplate
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751236-237 
3751238 
Công Ty CP Bao Bì Nguyên Xương Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Lực Đông
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH World Vision (VN)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt, Đức Hòa, Long An
(072)3.774899 
(072)3.775895 
Chi nhánh Công ty TNHH Hen cơ (KCN Long Hậu)
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Đức Bảo
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769077/ 3769073 
3769072/ 08 38682033 
Công ty TNHH MTV Kaise Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
(08) 38734873 
Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH vi điện tử Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP sản xuất kinh doanh Việt Phú Hưng
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0913677122: anh Hoán 
Công ty CP Kim khí Nam Hưng
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH SX và TM-DV Cường Vinh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3810085 
 
Công ty TNHH Bêtông 620- Đồng Tâm
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
3655619 
3655620 
Công ty TNHH Clévie
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Juno Collection
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Sản xuất Cơ khí Thương mại gia Hưng
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
 
 
Công ty TNHH Máy móc Dynamic (trước đây là Công ty TNHH Máy chính xác Hanbell)
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 54103798 - 3769 688 
08 54103798 - 3769 690 
Công ty TNHH Thép Hanwool
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769662/3; 3769061 
3769664 
Công ty CP Bê tông IBS (trước đây là Công ty CP Bê tông Miền Nam)
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
0838999988 
0838990077 
Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam II
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh tổng công ty Liksin-xí nghiệp in bao bì giấy Liksin
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08 37512562 
08 37512561 
Công ty CP Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Y tế Việt - Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Terra Motors Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghệ nhựa Pao Yeng
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769368 
3763636 
Công ty TNHH Dây Sợi Đại Dương Xanh Quốc Tế
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Tân Phước Hưng
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
3631 268 
0862 597 646 
Công ty TNHH Hai Minh Long
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751641 
3751643 
Công ty TNHH SX TM Quý Sơn
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 933; (08) 3975.1975 
3769 933; (08) 3975.1788 
Công ty TNHH Công nghiệp Ever Force
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
0723 7849750 
0723 7849749 
Công ty TNHH Tân Đại Thời
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty Cổ phần nệm và Bàn ghế Ngày Tươi Sáng
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Quốc tế Hưng Nông
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Castech Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
(08) 38734577 
(08) 38734578 
Công ty TNHH Tiệp Phát
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty CP Tuấn Ân Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763790/1 
3763940 
Công ty TNHH Thủy sản Thái Bình Dương -Long An
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751285-3751284 - 0837 543 605 
3751283-3751282 0837 543 604 
Công ty TNHH TM-SX Lan Anh Hoa Cương
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Anh Hồng, Đức Hòa, Long An
3759633 
3759632 
Công ty TNHH TM&SX Ngọc Tân Kiên chi nhánh Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
08 3 877 0847 
08 3 756 1697 
Công ty TNHH Thăng Kiến
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3763667-8 
3763669 
Công ty TNHH MTV Chubu Rika Long Hậu (Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghiệp Điền Dương
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 836/7 
3779838 
Công ty TNHH Nhựa Thái Hoa
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Đỉnh Hằng
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
0837 543 605; 3751 796 
838 543 604; 3751 797 
Chi nhánh Công ty CP Vịnh Nha Trang
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH May mặc Hong Seng Thai - Vina
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Saremco Hàn Quốc
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
0723 637227 
0723 637226 
Công ty TNHH MTV Tường Danh Long An
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM XNK Lực Ký
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3762224 
 
Chi nhánh DNTN sản xuất cọ sơn Thanh Bình
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM DV Vạn Phú Bình
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 626 401 
 
Công ty TNHH Vĩnh Phát Hưng
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751270 
3751271 
Công ty TNHH MTV Nguyên liệu sơn Thế Toàn
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Iglo Viet Nam
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Tuấn Phương
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0918 161 129 
 
Công ty TNHH MTV Kankyo Japan Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Sản xuất kim khí An Khang - Vĩnh Lộc
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Nhựa BouYing
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779971 
3779972 
Công ty CP Thời Đại Xanh
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Hưng Thành Đạt
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
3638 686 
0837 526 823 
Công ty TNHH Nitta Gelatin Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Inox Diệu Thịnh
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty Cổ phần Cát An
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Điện Gia dụng Hoành Kiến Đạt - Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Tổng Công ty Thép Việt Nam- CTCP Công ty Kinh doanh thép và dịch vụ VNSteel - Long An
Tại:Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty Cổ phần Hicrete (Viet Nam)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Quốc Tế Hòa Bình
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0862 601 091; 33779690 
0862 601 091 
Công ty CP Thép TVP
Tại:Khu công nghiệp Phúc Long, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM Giang Đạt Thành
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Sơn Chemwood
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty CP Kềm Nghĩa
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh 2 Công ty TNHH Thương mại Vĩnh Thạnh
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP Thực phẩm Song Long
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
3655057 
3655059 
Công ty TNHH Hùng Vỹ
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Lock & Lock Vina
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP SX thiết bị điện Thành Long
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 080/ 3763676 
3769 083 
Công ty TNHH Doanh Bảo An-Long An
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH Eldovina (tên cũ Công ty TNHH Geum Do Hardware)
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM DV Đại Phú
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0918 264 507 
 
Công ty TNHH Cơ điện Winner
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH CN Dệt Đức Minh
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769311 
3769313 
Công ty TNHH SX & TM Liên Vinh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763966 
 
Công ty TNHH Dệt nhuộm Bái Vượng (VN)
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM DV Cường Nguyên
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 003 119 
 
Công ty TNHH Thực Phẩm Việt Sinh
Tại:Khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An
3723 999 
 
Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh và Xanh
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
0723 741995 
0723 741996 
Công ty TNHH 1TV NSK Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
(08).38734.735 
(08).38734.736 
Công ty TNHH Inoac Polymer Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH 1 TV SX TM DV Tam Bội
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Cường Thịnh Phát
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0838 932 498 
0839 702 816 
Công ty TNHH Perubco Nitto Kako
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769054/ 3769055 
3769053 
Công ty TNHH Một Thành viên Nhà máy Thang máy Thiên Nam Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Năm Sao
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
39560619 
39560620 
Công ty TNHH Tongye China
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Ngọc Phong
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
072.3849272 
072.3849271 
Công ty CP Phát triển Đô Thị Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769666 
3769333 
Công ty TNHH Tech Focus
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 921/2 - 0838 772 023; 072.3817028 
08-8772022; 072.3817027 
Công ty TNHH SX-TM DV Ôtô Quyền
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769020/ 22; 0913909287 
3769023 
Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ- Môi trường Nguyệt Minh 2
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH 1TV Kazumy Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0838 734 815 
0838 734 816 
Chi nhánh Công ty TNHH Sơn Hải Vân
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
3642 030 
3640 232 
Công ty CP Đầu tư Dệt sợi Đại Thành L.A
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III – Resco, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Dệt may Nam Trường Thịnh Long An
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Vải Địa Kỹ Thuật Việt Nam tại Long An
Tại:Khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
3637199 
3637188 
Công ty TNHH Nhựa Hiệp Phú Huy
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 833 878 
08 3962 9904 
Công ty CP Nhựa Tân Đại Thành
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Khánh Xương
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 616 
3769 699 
Doanh nghiệp tư nhân Việt Phú
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751158 - 2215 024; 3751728 
 
Công ty TNHH Hảo Hảo Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Đệm Và Nội Thất G. Home
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0723 762201 
0723 778125 
Công ty TNHH MTV Ohta Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Koganei VietNam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
0838 734777 
0838 734791 
Công ty TNHH 1 TV SX TM DV Chính Châu
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV Lifemate Việt Nam
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH Yuh Cherng Taiwan
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Anh Hồng, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX & TM Kiệt Nhi
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3763893 
 
Trung Tâm TB MêKông CN. Công ty TNHH TB MêKông
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty CP TM-SX Thép Minh Thảo
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng nhẹ LSK
Tại:Khu công nghiệp Phúc Long, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV hệ thống cung ứng toàn cầu DOKO
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty CP Sản Xuất Bao Bì Trang Tín
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0903 726 181 
 
Công ty TNHH 1 Thành viên thép Hữu Liên
Tại:Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
08-38770062; 0723.638868 
0723 638869 
Chi nhánh Công ty TNHH SX TM VINACALL
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
0839 674 950 
0839 671 334 
Công ty TNHH Dyechem Alliance (VN)
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
08 38734338 
08 38734331 
Công ty TNHH Thép 2T Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Trang trí nội thất Kim Hàn Quốc
Tại:Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An
3875 522 
 
Công ty TNHH Cơ khí Trực Quan
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Thương mại Tích An
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
08 38734275/6/7/8 
08 37818197 
Công ty TNHH Sinh học Phương Nam
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Thực phẩm và Thức uống Việt
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
Thanh (0917 929 369) 
 
Công ty CP Thực phẩm GN
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV SX TM Thiết Bị và Hoá Chất Te Co Long An
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
(08) 6272.5622 
(08) 6272.5622 
Công ty TNHH Hoá Chất Hùng Xương
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3778055 
 
Chi nhánh Công ty CP mực in và hóa chất Sài Gòn -MIC
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Chi nhánh Công ty TNHH Sx-TM Hoàn Phú
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
08-62650305 
08-62650306 
Công ty TNHH Tân Nam Phát
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0838 320 627 - 0822 148 080; 3779868 
0838 350 798 
Công ty CP Việt Thắng Long An
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Cơ Khí Đài Kim
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779 856/ 57  
3779866 
Công ty TNHH Công nghiệp Tứ Hải
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 306 
3779575 
Công ty TNHH Panatech
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3779 599 
 
Công ty TNHH SX TM DV Niên Phát
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Thanh Phúc Phương Nam
Tại:Khu công nghiệp Hòa Bình, Thủ Thừa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX TM-XD Trọng Ân
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
0906 777 679 
08 3 766 2265 
Công ty TNHH SX-TM Hành Hào
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
08-54070510 
08-54070510/ 08-54070511 
Công ty TNHH Sapopro Viet Nam (trước là Công ty TNHH Kronenbourg Viet Nam)
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, Đức Hòa, Long An
0822 217 666 (HC); 0822 217 699(KD); 0822 217 674; 3759 901 
0822 217 671 (HC); 0822 217 689 (KD); 3759 906 
Chi nhánh TNHH Giấy Sài Thành
Tại:Khu công nghiệp Thịnh Phát, Bến Lức, Long An
 
 
Công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng Miền Nam
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769277 
3769808 
Chi nhánh Công ty CP Bê tông 6
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
 
 
Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
0939 200 123 
0839 202 296 
Công ty TNHH SX-TM-DV Nghệ Thành
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung-Long An
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
2473373 
08-37650681 
Công ty CP Kim Long
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Minh Long
Tại:Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
3751 484 - 3751 236 
3751178 - 3751 238 
Công Ty CP Thái Bình Dương Xanh
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP Delta Cropcare
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Thủy sản Simmy
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
3 779 361, Quyên nhân sự 
3779364 
Công ty CP Đầu tư Thành Châu
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH MTV SX - TM -DV Hạnh Phong
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
3778269 
3762398 
Công ty TNHH 1 thành viên Us Agro
Tại:Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty CP chế biến thực phẩm thủy sản Kaiyo
Tại:Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
3769 150 
3769 171 
Công ty TNHH Liên doanh TOPCAKE
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
08-38734883 
08-38734881 
Công ty TNHH Koda Saigon
Tại:Khu công nghiệp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
3636 333 
3635 555 
Công ty TNHH SX -TM DV Huy Kiếu
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH SX-TM-DV Hòa Thành
Tại:Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 
 
Công ty TNHH Sun Korea (Việt Nam)
Tại:Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An